Công văn số 793/HVN-TCCB ngày 21/06/2019 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2019

Thứ năm - 20/06/2019 22:57 78 0

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   793 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 21   tháng  6  năm 2019

V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

Thực hiện Công văn số 2616 và 2617/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2019. Học viện thông báo để đơn vị lựa chọn cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) như sau:

1. Xét chọn viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) theo đúng các quy định trong mục 1 và mục 2 của Công văn số 2616 và 2617/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có văn bản kèm theo).

Thành phần Hội đồng xét chọn ở Khoa gồm: Trưởng, Phó Khoa, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận và Trưởng các Bộ môn. Thư ký hành chính là Trợ lý tổ chức.

2. Lập danh sách viên chức dự thi thư tự ưu tiên của đơn vị (Mẫu số 4a và 4b), kèm theo hồ sơ của viên chức và biên bản họp xét của đơn vị gửi về Ban Tổ chức cán bộ chậm nhất ngày 10 tháng 7 năm 2019. Riêng mẫu số 4a, 4b gửi thêm bản mềm *.xls qua Email: tccb@vnua.edu.vn

Hồ sơ của viên chức dự thi thăng hạng được quy định tại mục 6 của Công văn số 2616 và 2617/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quá thời hạn trên đơn vị nào không gửi danh sách coi như không có nhu cầu và Trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện.

Nội dung thông báo, các văn bản, biểu mẫu có thể xem trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB,LT(25).        

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

1. Công văn số 793/HVN-TCCB ngày 21/06/2019

2. Công văn số 2616/BGDĐT-NGCBQLCSGD

3. Công văn số 2617/BGDĐT-NGCBQLCSGD

4. Các biểu mẫu

5. Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây