Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

https://tccb.vnua.edu.vn/web


Quyết định thanh toán tiền các hoạt động giảng dạy Học kỳ I năm học 2020-2021

Ban Tổ chức cán bộ xin gửi tới Thầy/Cô bảng thanh toán tiền về hoạt động giảng dạy học kỳ I năm học 2020-2021:

I. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
 
BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN TIỀN  (File Excel) hoặc (File Acrobat)


            1. Bảng thanh toán tiền VƯỢT GIỜ học kỳ I năm học 2020-2021

            2. Bảng thanh toán tiền giảng dạy LỚP ĐẶC BIỆT  học kỳ I năm học 2020-2021

            Bảng thanh toán tiền giảng dạy LỚP ĐẶC BIỆT  học kỳ I năm học 2020-2021 (bổ sung lần 1)


            3. Bảng thanh toán tiền HƯỚNG DẪN học kỳ I năm học 2020-2021

            4. Bảng thanh toán tiền giảng dạy NGOÀI GIỜ (Mã LOP) học kỳ I năm học 2020-2021

            5. Bảng thanh toán tiền DỰ GIỜ học kỳ I năm học 2020-2021


             Các phản ánh về việc thanh toán phần I này, đề nghị Thầy/Cô liên hệ trực tiếp các đơn vị để được giải đáp và sẽ được điều chỉnh, bổ sung vào cuối năm học 2020-2021.


  II. GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

            1. Bảng thanh toán tiền HƯỚNG DẪN học kỳ I năm học 2020-2021  

            2.
Bảng thanh toán tiền GIỜ DẠY học kỳ I năm học 2020-2021

            Bảng thanh toán tiền GIỜ DẠY học kỳ I năm học 2020-2021 (bổ sung lần 1)

            3. Bảng thanh toán tiền GIỜ DẠY lớp ĐẶC BIỆT học kỳ I năm học 2020-2021


            Đối với mục 2, và 3 phần II, Ban Tổ chức cán bộ tạm chưa thanh toán đối với các giảng viên thỉnh giảng chưa hoàn thiện thủ tục thỉnh giảng theo quy định.

                
            Trân trọng!

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây