Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

https://tccb.vnua.edu.vn/web


Bảng thanh toán tiền các hoạt động giảng dạy Năm học 2020-2021

Ban Tổ chức cán bộ xin gửi tới Thầy/Cô bảng thanh toán tiền về hoạt động giảng dạy năm học 2020-2021:

I. GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
 
BẢNG TỔNG HỢP TIỀN CỦA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2020-2021
(mọi thay đổi, bổ sung sẽ điều chỉnh vào năm học sau)
 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5387/QĐ-HVN 03/11/2021 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2020-2021
2 5109/QĐ-HVN 25/10/2021 Quyết định thanh toán tiền chủ nhiệm các lớp tiên tiến, chất lượng cao năm học 2020-2021
3 5110/QĐ-HVN 25/10/2021 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp năm học 2020-2021
4 5111/QĐ-HVN 25/10/2021 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ năm học 2020-2021
5 5091/QĐ-HVN 22/10/2021 Quyết định thanh toán tiền dự giờ giảng học kỳ II năm học 2020-2021
6 4466/QĐ-HVN 21/09/2021 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy ngoài giờ học kỳ II năm học 2020-2021
 

 
Các quyết định thanh toán học kỳ I năm học 2020-2021
 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 739/QĐ-HVN 05/02/2021 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ I năm học 2020-2021 (bổ sung lần 1)
2 701/QĐ-HVN 03/02/2021 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ học kỳ I năm học 2020-2021
3 704/QĐ-HVN 03/02/2021 Quyết định Thanh toán tiền dự giờ giảng học kỳ I năm học 2020-2021
4 702/QĐ_HVN 03/02/2021 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ I năm học 2020-2021
5 665/QĐ_HVN 02/02/2021 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021
6 664/QĐ-HVN 02/02/2021 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy ngoài giờ học kỳ I năm học 2020-2021
 


II. GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG
 
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5388/QĐ-HVN 03/11/2021 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2020-2021
2 5021/QĐ-HVN 20/10/2021 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động hướng dẫn) học kỳ II năm học 2020-2021
3 5022/QĐ-HVN 20/10/2021 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2020-2021

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây