Dánh sách NGND, NGƯT

DANH SÁCH GIÁO NHÀ GIÁO NHÂN DÂN - NHÀ GIÁO ƯU TÚ
 
STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Khoa/Đơn vị Năm phong tặng Danh hiệu NGƯT Năm phong tặng Danh  hiệu NGND
1   Lê Duy Thước Nam 1918
  Khoa Nông học
  1988
2   Cù Xuân Dần Nam 1938   Khoa Chăn nuôi 1992 2002
3   Nguyễn Quang Thạch Nam 1943   Khoa Công nghệ sinh học 2000 2008
4   Nguyễn Thị Trâm Nữ 1944   Khoa Nông học 2000 2008
5   Đặng Thế Huy Nam 1937   Khoa Cơ Điện 1990 2010
6   Trần Thị Nhị Hường Nữ 1937   Khoa Cơ Điện 1990 2010
7   Nguyễn Xuân Trạch Nam 1958   Khoa Chăn nuôi 2010 2017
8   Trần Đức Viên Nam 1954   Khoa Môi trường 2008 2017
9   Nguyễn Đình Hiền Nam 1935   Khoa Công nghệ thông tin 1988  
10   Cao Liêm Nam 1934   Khoa Quản lý đất đai 1988  
11   Nguyễn Bảng Nam 1933   Khoa Cơ Điện 1990  
12   Phan Trọng Cung Nam 1932   Khoa Chăn nuôi 1990  
13   Lê Song Dự Nam 1934   Khoa Nông học 1990  
14   Võ Minh Kha Nam 1932   Khoa Quản lý đất đai 1990  
15   Hồ Văn Nam Nam 1935   Khoa Thú y 1990  
16   Vũ Tự Tân Nam 1935   Khoa Công nghệ thông tin 1990  
17   Lê Lương Tề Nam 1936   Khoa Nông học 1990  
18   Phạm Thị Xuân Vân Nữ 1934   Khoa Thú y 1990  
19   Vũ Duy Giảng Nam 1940   Khoa Chăn nuôi 1992  
20   Hà Học Ngô Nam 1936   Khoa Quản lý đất đai 1992  
21   Nguyễn Nông Nam 1937   Khoa Cơ Điện 1992  
22   Hồ Khắc Tín Nam 1937   Khoa Nông học 1992  
23   Trần Thế Tục Nam 1935   Khoa Nông học 1992  
24   Tạ Thị Thu Cúc Nữ 1937   Khoa Nông học 1994  
25   Nguyễn Đường Nam 1932   Khoa Môi trường 1994  
26   Huỳnh Văn Kháng Nam 1935   Khoa Thú y 1994  
27   Nguyễn Đăng Phong Nam 1934   Khoa Nông học 1994  
28   Nguyễn Duy San Nam 1933   Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao 1994  
29   Lại Kim Tiến Nam 1935   Khoa Công nghệ thông tin 1994  
30   Phan Xuân Vận Nam 1937   Khoa Quản lý đất đai 1994  
31   Trần Minh Vượng Nam 1934   Khoa Cơ Điện 1994  
32   Vũ Hữu Yêm Nam 1937   Khoa Quản lý đất đai 1994  
33   Luyện Hữu Chỉ Nam 1936   Khoa Nông học 1996  
34   Đỗ Thị Côi Nữ 1947   Trạm y tế 1996  
35   Trần Thị Tú Ngà Nữ 1939   Khoa Nông học 1996  
36   Nguyễn Văn Tấu Nam 1939   Khoa Môi trường 1996  
37   Lê Khắc Thận Nam 1934   Khoa Thú y 1996  
38   Nguyễn Viết Tùng Nam 1941   Khoa Nông học 1996  
39   Nguyễn Đức Nam 1937   Khoa Công nghệ thông tin 1998  
40   Phạm Khắc Hiếu Nam 1939   Khoa Thú y 1998  
41   Phạm Văn Tờ Nam 1941   Khoa Cơ Điện 1998  
42   Nguyễn Nguyên Cự Nam 1942   Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2000  
43   Nguyễn Đức Khiêm Nam 1942   Khoa Nông học 2000  
44   Đỗ Mộng Ngọc Nam 1943   Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao 2000  
45   Nguyễn Doãn Nho Nam 1939   Khoa Cơ Điện 2000  
46   Hoàng Minh Tấn Nam 1941   Khoa Nông học 2000  
47   Đặng Vũ Bình Nam 1946   Khoa Chăn nuôi 2002  
48   Phạm Vân Đình Nam 1946   Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2002  
49   Hoàng Đình Hiếu Nam 1942   Khoa Cơ Điện 2002  
50   Trần Hữu Huề Nam 1941   Khoa Môi trường 2002  
51   Hà Quang Hùng Nam 1943   Khoa Nông học 2002  
52   Mạc Ánh Hùng Nam 1942   Khoa Công nghệ thông tin 2002  
53   Nguyễn Đình Mạnh Nam 1943   Khoa Quản lý đất đai 2002  
54   Vũ Triệu Mân Nam 1943   Khoa Nông học 2002  
55   Nguyễn Đình Nhung Nam 1944   Khoa Thú y 2002  
56   Vũ Thị Thư Nữ 1944   Khoa Công nghệ thực phẩm 2002  
57   Ngô Tất Vĩnh Nam 1942   Khoa Công nghệ thông tin 2002  
58   Phạm Xuân Vượng Nam 1941   Khoa Cơ Điện 2002  
59   Hà Thị Thanh Bình Nữ 1954   Khoa Nông học 2006  
60   Vũ Thị Bình Nữ 1951   Khoa Quản lý đất đai 2006  
61   Nguyễn Thị Tâm Nữ 1952   Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2006  
62   Nguyễn Hải Thanh Nam 1956   Khoa Công nghệ thông tin 2006  
63   Trần Đình Đằng Nam 1935   Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2008  
64   Nguyễn Văn Đĩnh Nam 1953   Khoa Nông học 2008  
65   Trần Đình Đông Nam 1955   Khoa Công nghệ thông tin 2008  
66   Nguyễn Văn Hoan Nam 1950   Khoa Nông học 2008  
67   Võ Trọng Hốt Nam 1937   Khoa Chăn nuôi 2008  
68   Nguyễn Thế Hùng Nam 1955   Khoa Nông học 2008  
69   Nguyễn Thị Lan Nữ 1952   Khoa Nông học 2008  
70   Nguyễn Hồng Minh Nam 1952   Khoa Nông học 2008  
71   Nguyễn Hữu Ngoan Nam 1952   Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2008  
72   Đoàn Thị Thanh Nhàn Nữ 1945   Khoa Nông học 2008  
73   Ngô Thị Thuận Nữ 1955   Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2008  
74   Nguyễn Thị Vòng Nữ 1954   Khoa Quản lý đất đai 2008  
75   Nguyễn Thị Lý Anh Nữ 1957   Khoa Công nghệ sinh học 2010  
76   Vũ Đình Chính Nam 1955   Khoa Nông học 2010  
77   Cao Anh Long Nam 1940   Khoa Nông học 2010  
78   Nguyễn Như Thanh Nam 1936   Khoa Thú y 2010  
79   Nguyễn Xuân Thành Nam 1951   Khoa Môi trường 2010  
80   Nguyễn Trọng Tiến Nam 1942   Khoa Chăn nuôi 2010  
81   Lương Văn Vượt Nam 1956   Khoa Cơ Điện 2010  
82   Lê Hữu Ảnh Nam 1957   Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2012  
83   Trần Tiến Dũng Nam 1948   Khoa Thú y 2012  
84   Đoàn Văn Điếm Nam 1951   Khoa Môi trường 2012  
85   Trần Như Khuyên Nam 1954   Khoa Cơ Điện 2012  
86   Nguyễn Ích Tân Nam 1957   Khoa Nông học 2012  
87   Nguyễn Văn Thanh Nam 1954   Khoa Thú y 2012  
88   Nguyễn Hữu Thành Nam 1955   Khoa Quản lý đất đai 2012  
89   Chu Đức Thắng Nam 1956   Khoa Thú y 2012  
90   Bùi Thị Tho Nam 1954   Khoa Thú y 2012  
91   Kim Thị Dung Nữ 1958   Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2014  
92   Bùi Bằng Đoàn Nam 1951   Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2014  
93   Trần Văn Đức Nam 1953   Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2014  
94   Quyền Đình Hà Nam 1953   Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2014  
95   Nguyễn Bá Hiên Nam 1954   Khoa Thú y 2014  
96   Phạm Ngọc Thạch Nam 1956   Khoa Thú y 2014  
97   Nguyễn Khắc Thời Nam 1954   Khoa Quản lý đất đai 2014  
98   Phan Hữu Tôn Nam 1955   Khoa Công nghệ sinh học 2014  
99   Vũ Đình Tôn Nam 1958   Khoa Chăn nuôi 2014  
100   Bùi Quang Tuấn Nam 1959   Khoa Chăn nuôi 2014  
101   Nguyễn Văn Viên Nam 1954   Khoa Nông học 2014  
102   Phạm Tiến Dũng Nam 1953   Khoa Nông học 2017  
103   Huỳnh Thị Mỹ Lệ Nữ 1973   Khoa Thú y 2017  
104   Hoàng Đức Liên Nam 1956   Khoa Cơ Điện 2017  
105   Nguyễn Hữu Nam Nam 1955   Khoa Thú y 2017  
106   Nguyễn Quốc Chỉnh Nam 1962   Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2021  
107   Phạm Văn Cường Nam 1971   Khoa Nông học 2021  
108   Trần Hữu Cường Nam 1962   Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh 2021  
109   Phạm Kim Đăng Nam 1972   Khoa Chăn nuôi 2021  
110   Hồ Thị Thu Giang Nữ 1967   Khoa Nông học 2021  
111   Nguyễn Quang Học Nam 1961   Khoa Quản lý đất đai 2021  
112   Nguyễn Thị Lan Nữ 1974   Khoa Thú y 2021  
113   Phạm Hồng Ngân Nam 1958   Khoa Thú y 2021  
114   Nguyễn Văn Song Nam 1958   Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2021  
115   Trần Đình Thao Nam 1958   Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn 2021  
116   Trịnh Đình Thâu Nam 1959   Khoa Thú y 2021  
117   Nguyễn Văn Thọ Nam 1954   Khoa Thú y 2021  

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay4,658
  • Tháng hiện tại65,386
  • Tổng lượt truy cập7,075,981
Văn bản mới

2475/QĐ-HVN

Quyết định kiện toàn Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

lượt xem: 48 | lượt tải:29

2300/QĐ-HVN

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh và Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 139 | lượt tải:82

2228/QĐ-HVN

Hội đồng sức khỏe của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 63 | lượt tải:35

2182/QĐ-HVN

Quyết định bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Hà giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 72 | lượt tải:35

2139/QĐ-HVN

Quyết định thành lập Hội đồng Chuyên gia, Cố vấn nhiệm kỳ 2021-2026

lượt xem: 114 | lượt tải:90
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây