STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 5842/QĐ_HVN 22/11/2021 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với ông Lương Văn Vượt
2 5841/QĐ-HVN 22/11/2021 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Hữu Nam
3 5813/QĐ-HVN 21/11/2021 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2021)
4 4428/QĐ-BNN-TCCB 14/11/2021 Quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm học 2020-2021
5 4426/QĐ-BNN-TCCB 14/11/2021 Quyết định công nhận Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020-2021
6 5412/QĐ-HVN 03/11/2021 Quyết định để bà Chu Thị Kim Loan, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác.
7 5413/QĐ-HVN 03/11/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hương, giữ chức Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
8 5387/QĐ-HVN 02/11/2021 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2020-2021
9 5388/QĐ-HVN 02/11/2021 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2020-2021
10 5341/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Công nghệ thực phẩm, thôi giữ chức Trưởng Ban Hợp tác quốc tế
11 5342/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh học động vật, Khoa Chăn nuôi
12 5343/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Long, giữ chức Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, nhiệm kỳ 2021-2026
13 5344/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vinh, giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh học động vật, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
14 5345/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Đỗ Đức Lực, Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi, kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Di truyền giống, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
15 5346/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Thanh Mai, giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Lương Định Của, nhiệm kỳ 2021-2026
16 5349/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Viết Đăng, giữ chức Trưởng Ban Quản lý đào tạo, nhiệm kỳ 2021-2026
17 5203/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Đỗ Lê Anh, giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026.
18 5204/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Cường, giữ chức Trạm trưởng Trạm Y tế, nhiệm kỳ 2021-2026.
19 5205/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Hà Viết Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng, thôi kiêm nhiệm chức Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
20 5206/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Huy, Giám đốc Bệnh viện Cây trồng, Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học, giữ chức Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
21 5207/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để bà Đỗ Thị Hường, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
22 5208/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Dinh, giữ chức Trưởng Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
23 5209/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Thanh Hải, giữ chức Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
24 5210/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Chu Anh Tiệp, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
25 5211/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thiêm, giữ chức Trưởng Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
26 5212/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Đồng Huy Giới, giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh học, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026.
27 5213/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Lâm Hải, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật, Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
28 5214/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Trường Sơn, giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026.
29 5215/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Cảnh, thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học do cá nhân được giao nhiệm vụ công tác mới.
30 5216/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giang, giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026.
31 5217/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Việt Đức, Giám đốc Viện Phát triển công nghệ cơ điện, kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Động lực, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026.
32 5218/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Trịnh Đình Khuyến, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản do cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2021-2026.
33 5219/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Việt Dũng, giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2021-2026.
34 5229/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Tiệp, giữ chức Chánh Văn phòng Học viện, nhiệm kỳ 2021-2026.
35 5114/QĐ-HVN 24/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Cù Thị Thiên Thu giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh lý - Tập tính động vật, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026.
36 5109/QĐ-HVN 24/10/2021 Quyết định thanh toán tiền chủ nhiệm các lớp tiên tiến, chất lượng cao năm học 2020-2021
37 5110/QĐ-HVN 24/10/2021 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp năm học 2020-2021
38 5111/QĐ-HVN 24/10/2021 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ năm học 2020-2021
39 5086/QĐ-HVN 21/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 (Học viện)
40 5087/QĐ-HVN 21/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 (Đơn vị)
41 5088/QĐ-HVN 21/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020-2021 (Học viện)
42 5089/QĐ-HVN 21/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2020-2021 (Đơn vị)
43 5091/QĐ-HVN 21/10/2021 Quyết định thanh toán tiền dự giờ giảng học kỳ II năm học 2020-2021
44 5021/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động hướng dẫn) học kỳ II năm học 2020-2021
45 5022/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2020-2021
46 4991/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Bá Tiếp thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai, Khoa Thú y do hết nhiệm kỳ công tác
47 4992/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Đàm Văn Phải giữ chức Trưởng Bộ môn Nội - Chẩn - Dược lý, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
48 4993/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Lại Thị Lan Hương, Phó Trưởng Khoa Thú y, kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
49 4994/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, giữ chức Phó Trưởng Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
50 4962/QĐ-HVN 17/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Quốc Chỉnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác và hết tuổi làm công tác quản lý.
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,646
  • Tháng hiện tại54,372
  • Tổng lượt truy cập1,775,499
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây