STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4994/QĐ-HVN 07/09/2023 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026
2 4577/QĐ-HVN 16/08/2023 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp năm học 2022-2023
3 4578/QĐ-HVN 16/08/2023 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ năm học 2022-2023
4 4529/QĐ-HVN 14/08/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ
5 4491/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định để ông Trần Văn Hậu thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
6 4492/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định để bà Lê Thị Kim Lan thôi kiêm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
7 4495/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Mão thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng
8 4494/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Thắng giữ chức Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
9 4493/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Sơn giữ chức Trưởng Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
10 4499/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
11 4353/QĐ-HVN 03/08/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động hướng dẫn) học kỳ II năm học 2022-2023
12 4354/QĐ-HVN 03/08/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2022-2023
13 4320/QĐ-HVN 02/08/2023 Quyết định thanh toán tiền chủ nhiệm các lớp tiên tiến, chất lượng cao năm học 2022-2023
14 4321/QĐ-HVN 02/08/2023 Quyết định thanh toán tiền dự giờ giảng học kỳ II năm học 2022-2023
15 4275/QĐ-HVN 31/07/2023 Quyết định không nâng bậc lương đợt 1 năm 2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Bằng, Khoa Chăn nuôi và ông Đào Công Duẩn, Khoa Thú y
16 4098/QĐ-HVN 24/07/2023 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2023
17 2909/QĐ-BNN-TCCB 19/07/2023 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với bà Bùi Khánh Linh, Khoa Thú y
18 2908/QĐ-BNN-TCCB 19/07/2023 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Phạm Phương Nam, Khoa Tài nguyên và Môi trường
19 3912/QĐ-HVN 14/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao cho đến khi có quyết định mới
20 3874/QĐ-HVN 13/07/2023 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2022-2023
21 3875/QĐ-HVN 13/07/2023 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp ngoài giờ (mã LOP) học kỳ II năm học 2022-2023
22 3787/QĐ-HVN 07/07/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thiêm thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác
23 3788/QĐ-HVN 07/07/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Lưu Văn Duy giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
24 3789/QĐ-HVN 07/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới
25 3614/QĐ-HVN 30/06/2023 Quyết định để ông Trần Anh Tuấn thôi kiêm giữ chức Phó Giám đốc và nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác và cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức vụ, nhiệm vụ.
26 3615/QĐ-HVN 30/06/2023 Quyết định giao ông Vũ Duy Hoàng giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học cho đến khi có quyết định mới
27 3587/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định để bà Đặng Thúy Nhung thôi giữ chức Trưởng Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác.
28 3588/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Vinh giữ nhiệm vụ phụ trách Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới.
29 3295/QĐ-HVN 15/06/2023 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính năm 2023
30 3253/QĐ-HVN 14/06/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Giang thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác.
31 3132/QĐ-HVN 08/06/2023 Quyết định nâng bậc lương năm 2023 đối với ông Nguyễn Đức Khánh, Khoa Nông học
32 3133/QĐ-HVN 08/06/2023 Quyết định nâng bậc lương năm 2023 đối với ông Trần Đức Trí, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
33 3134/QĐ-HVN 08/06/2023 Quyết định nâng bậc lương năm 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Khoa Khoa học xã hội
34 3135/QĐ-HVN 08/06/2023 Quyết định nâng bậc lương năm 2023 đối với ông Đặng Hữu Anh, Khoa Thú y
35 2957/QĐ-HVN 29/05/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2021-2022 (bổ sung lần 4)
36 2958/QĐ-HVN 29/05/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2022-2023 (bổ sung lần 1)
37 2853/QĐ-HVN 24/05/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Quỳnh Hương giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026
38 2773/QĐ-HVN 19/05/2023 Quyết định để ông Nguyễn Đắc Dũng thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
39 2774/QĐ-HVN 19/05/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
40 2783/QĐ-HVN 19/05/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ
41 2570/QĐ-HVN 10/05/2023 Quyết định bổ nhiệm lại Trương Quang Lâm giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
42 2541/QĐ-HVN 09/05/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác
43 2542/QĐ-HVN 09/05/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
44 2488/QĐ-HVN 08/05/2023 Quyết định để bà Vũ Hải Hà thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
45 2489/QĐ-HVN 08/05/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
46 2442/QĐ-HVN 04/05/2023 Quyết định giao bà Bùi Hồng Quý giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
47 2349/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Toản thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác.
48 2360/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2021-2026.
49 2361/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Văn Phan giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
50 2362/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Chung Thông giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay5,557
  • Tháng hiện tại180,802
  • Tổng lượt truy cập5,153,190
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây