STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4375/QĐ-BNN-TCCB 15/11/2019 Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019
2 4069 /QĐ-HVN 06/11/2019 Thành lập Hội đồng Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng - kỷ luật sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh năm học 2019-2020
3 1511/HVN-TCCB 31/10/2019 Công văn số 1511/HVN-TCCB ngày 31/10/2019 về việc chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, thôi việc và thuyên chuyển công tác
4 1435/QĐ-TTg 21/10/2019 Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
5 3773/QĐ-HVN 14/10/2019 Để bà Đỗ Thị Diệp thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn với lý do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ.
6 3768/QĐ-HVN 14/10/2019 Thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2018-2019 (bổ sung lần 1)
7 3752/QĐ-HVN 14/10/2019 Thành lập Hội đồng Khoa của Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2016-2021
8 1649/QĐ-CTN 14/10/2019 Quyết định tặng Huân chương Lao động Hạng nhì và Hạng ba
9 3739/QĐ-HVN 10/10/2019 Bổ nhiệm ông Quyền Đình Hà giữ chức Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2016-2021
10 3558/QĐ-HVN 27/09/2019 Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học các ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Kế toán, Kinh tế nông nghiệp và Thú y theo bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).
11 3559/QĐ-HVN 27/09/2019 Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan bậc đại học
12 3650/QĐ-HVN 27/09/2019 Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kế toán bậc đại học
13 3561/QĐ-HVN 27/09/2019 Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Thú y bậc đại học
14 3562/QĐ-HVN 27/09/2019 Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp bậc đại học
15 3489/QĐ-HVN 23/09/2019 Bổ nhiệm ông Luyện Hữu Cử, Phó Trưởng Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường, nhiệm kỳ 2016-2021
16 3488/QĐ-HVN 23/09/2019 Bổ nhiệm ông Lê Việt Dũng, Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản, giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2016-2021.
17 3394/QĐ-HVN 16/09/2019 Để ông Đỗ Trung Thực thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Động lực, Khoa Cơ Điện kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 do cá nhân được cử đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài
18 3362/QĐ-HVN 11/09/2019 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy kỳ hè năm học 2018-2019
19 3348/QĐ-HVN 09/09/2019 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện cây trồng
20 3349/QĐ-HVN 09/09/2019 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Cây trồng
21 3309/QĐ-HVN 06/09/2019 Bổ nhiệm bà Đỗ Lê Anh, Phó Giám đốc phụ trách Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, nhiệm kỳ 2016-2021.
22 3237/QĐ-HVN 05/09/2019 Hội đồng xét tuyển cấp học bổng cho thủ khoa, á khoa trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019
23 3063/QĐ-HVN 21/08/2019 Đội xung kích phòng, chống thiên tai
24 2999/QĐ-HVN 19/08/2019 Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ
25 2998/QĐ-HVN 19/08/2019 Bổ nhiệm bà Đặng Thúy Nhung giữ chức Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi
26 3000/QĐ-HVN 19/08/2019 Bổ nhiệm bà Phan Thị Thu Hồng giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
27 3001/QĐ-HVN 19/08/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cảnh giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học
28 3002/QĐ-HVN 19/08/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Dũng giữ chức Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
29 3003/QĐ-HVN 19/08/2019 Bổ nhiệm bà Lê Thị Xuân giữ chức Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị và Xã hội
30 3004/QĐ-HVN 19/08/2019 Bổ nhiệm ông Trương Đình Hoài giữ chức Phó Trưởng Khoa Thủy sản
31 3005/QĐ-HVN 19/08/2019 Bổ nhiệm ông Dương Thành Huân giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên
32 3006/QĐ-HVN 19/08/2019 Bổ nhiệm ông Trương Quang Lâm giữ chức Phó Trưởng Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y
33 3008/QĐ-HVN 19/08/2019 Giao bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Phó Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn, Khoa Chăn nuôi, giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn, Khoa Chăn nuôi
34 3007/QĐ-HVN 19/08/2019 Để ông Bùi Quang Tuấn thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn, Khoa Chăn nuôi
35 2866/QĐ-HVN 08/08/2019 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 (Học viện)
36 2867/QĐ-HVN 08/08/2019 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2018-2019 (Đơn vị)
37 2868/QĐ-HVN 08/08/2019 Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018-2019 (Học viện)
38 2869/QĐ-HVN 08/08/2019 Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019 (Đơn vị)
39 2793/QĐ-HVN 05/08/2019 Ban Chỉ đạo và Đội xung kích phòng, chống thiên tai (thay đổi, bổ sung 2019)
40 2740/QĐ-HVN 31/07/2019 Để ông Đỗ Nguyên Hải thôi giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường
41 2741/QĐ-HVN 31/07/2019 Giao ông Đỗ Văn Nhạ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường, giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường cho đến khi có quyết định mới
42 2742/QĐ-HVN 31/07/2019 Để bà Phạm Thị Minh Phượng thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học
43 2743/QĐ-HVN 31/07/2019 Bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Lan giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng nhiệm kỳ 2016-2021.
44 2744/QĐ-HVN 31/07/2019 Giao ông Vũ Thanh Hải, Phó Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học
45 2747/QĐ-HVN 31/07/2019 Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh và Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (thay đổi, bổ sung 2019)
46 2746/QD-HVN 31/07/2019 Ban Tổ chức và Ban Thư ký triển khai công tác khám sức khỏe cho sinh viên năm 2019
47 2747/QĐ-HVN 31/07/2019 Hội đồng sức khoẻ (thay đổi, bổ sung 2019)
48 2728/QĐ-HVN 30/07/2019 Quyết định nâng bậc lương đợt 1 năm 2019
49 2652/QĐ-HVN 25/07/2019 Để ông Nguyễn Công Tiệp, Chánh Văn phòng Học viện, thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm sinh thái á nhiệt đới do đơn vị giải thể
50 2653/QĐ-HVN 25/07/2019 Để ông Phạm Đức Ngà thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm sinh thái á nhiệt đới do đơn vị giải thể và sang công tác tại Bệnh viện Cây trồng
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay353
  • Tháng hiện tại6,524
  • Tổng lượt truy cập19,031
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây