STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2742/QĐ-HVN 10/06/2024 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026
2 2475/QĐ-HVN 28/05/2024 Quyết định kiện toàn Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3 2300/QĐ-HVN 20/05/2024 Quyết định rhành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh và Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
4 2228/QĐ-HVN 15/05/2024 Quyết định thành lập Hội đồng sức khỏe của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
5 2182/QĐ-HVN 14/05/2024 Quyết định bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Hà giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
6 2139/QĐ-HVN 10/05/2024 Quyết định thành lập Hội đồng Chuyên gia, Cố vấn nhiệm kỳ 2021-2026
7 2116/QĐ-HVN 09/05/2024 Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Giang giữ chức Trưởng Bộ môn Toán học, Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
8 1872/QĐ-HVN 23/04/2024 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2023-2024 (bổ sung lần 3)
9 1825/QĐ-HVN 19/04/2024 Quyết định giao ông Nguyễn Việt Long giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp cho đến khi có quyết định mới
10 1653/QĐ-HVN 09/04/2024 Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng - kỷ luật sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh
11 1632/QĐ-HVN 08/04/2024 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2023-2024 (bổ sung lần 2)
12 1581/QĐ-HVN 05/04/2024 Quyết định để ông Nguyễn Công Tiệp thôi giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
13 1582/QĐ-HVN 05/04/2024 Quyết định giao ông Phạm Quang Dũng giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới
14 860/QĐ-HVN 01/03/2024 Quyết định giao bà Lại Phương Thảo giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024 cho đến khi có quyết định mới
15 800/QĐ-HVN 27/02/2024 Quyết định về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện
16 666/QĐ-HVN 15/02/2024 Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tiệp giữ chức Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
17 520/QĐ-HVN 05/02/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Nguyễn Anh Trụ
18 458/QĐ-HVN 30/01/2024 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2023-2024 (bổ sung lần 1)
19 430/QĐ-HVN 29/01/2024 Quyết định giao ông Nguyễn Ngọc Cường giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
20 431/QĐ-HVN 29/01/2024 Quyết định giao ông Lưu Văn Duy giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cho đến khi có quyết định mới
21 431/QĐ-HVN 29/01/2024 Quyết định để bà Nguyễn Phượng Lê thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
22 291/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hồng giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
23 299/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2023-2024
24 298/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động hướng dẫn) học kỳ I năm học 2023-2024
25 292/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ I năm học 2023-2024
26 293/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ học kỳ I năm học 2023-2024
27 240/QĐ-HVN 16/01/2024 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ I năm học 2023-2024
28 241/QĐ-HVN 16/01/2024 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp ngoài giờ (mã LOP) học kỳ I năm học 2023-2024
29 159/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Hà Xuân Bộ
30 160/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Đỗ Thị Kim Lành
31 161/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Nguyễn Hoài Nam
32 162/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Mai Thị Ngân
33 163/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Nguyễn Anh Trụ
34 165/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Vũ Ngọc Huyên
35 164/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Đinh Trường Sơn
36 166//QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Hà Xuân Bộ
37 167/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với bà Đỗ Thị Kim Lành
38 168/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với bà Mai Thị Ngân
39 169/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Nguyễn Hoài Nam
40 170/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Vũ Ngọc Huyên
41 171/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Đinh Trường Sơn
42 178/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa của Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
43 126/QĐ-HVN 10/01/2024 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2023
44 99/QĐ-HVN 09/01/2024 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, nhiệm kỳ 2021-2026
45 61/QĐ-HVN 05/01/2024 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Thị Bích Liên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, nhiệm kỳ 2021-2026
46 62/QĐ-HVN 05/01/2024 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Văn Toàn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong nhiệt đới, nhiệm kỳ 2021-2026.
47 63/QĐ-HVN 05/01/2024 Quyết định giao ông Trần Văn Quốc giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng
48 7193/QĐ-HVN 26/12/2023 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Thị Bích Liên giữ chức Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, nhiệm kỳ 2021-2026.
49 7073/QĐ-HVN 22/12/2023 Quyết định giao ông Trần Duy Tùng giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ cho đến khi có quyết định mới
50 7021/QĐ-HVN 21/12/2023 Quyết định để ông Nguyễn Minh Đức thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay4,829
  • Tháng hiện tại86,441
  • Tổng lượt truy cập7,097,036
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây