STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 5114/QĐ-HVN 25/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Cù Thị Thiên Thu giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh lý - Tập tính động vật, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026.
2 5086/QĐ-HVN 22/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 (Học viện)
3 5087/QĐ-HVN 22/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021 (Đơn vị)
4 5088/QĐ-HVN 22/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020-2021 (Học viện)
5 5089/QĐ-HVN 22/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2020-2021 (Đơn vị)
6 4991/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Bá Tiếp thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai, Khoa Thú y do hết nhiệm kỳ công tác
7 4992/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Đàm Văn Phải giữ chức Trưởng Bộ môn Nội - Chẩn - Dược lý, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
8 4993/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Lại Thị Lan Hương, Phó Trưởng Khoa Thú y, kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
9 4994/QĐ-HVN 19/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, giữ chức Phó Trưởng Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
10 4962/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Quốc Chỉnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác và hết tuổi làm công tác quản lý.
11 4966/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Núi giữ chức Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
12 4967/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Trụ giữ chức Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
13 4964/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để bà Hồ Thị Thu Giang thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác và hết tuổi làm công tác quản lý.
14 4963/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Đức Huy Giám đốc Bệnh viện Cây trồng, Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
15 4965/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tùng giữ chức: Phó Trưởng Khoa Nông học và Trưởng Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
16 4968/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Đức thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học động vật, Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
17 4969/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Bình Nguyên giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học động vật, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026
18 4971/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Doanh giữ chức Trưởng Bộ môn Hóa sinh động vật, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
19 4899/QĐ-HVN 13/10/2021 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động năm học 2020-2021
20 4858/QĐ-HVN 12/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Vũ Thị Thu Hiền giữ chức Trưởng Bộ môn Di truyền và Chọn giống cây trồng, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
21 4861/QĐ-HVN 12/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Sinh lý thực vật, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
22 4888/QĐ-HVN 12/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Ước giữ chức Trưởng Ban Thanh tra, nhiệm kỳ 2021-2026.
23 4817/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Huỳnh Thị Mỹ Lệ giữ chức Trưởng Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026.
24 4818/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Quốc Bình giữ chức Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026.
25 4819/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Chung giữ chức Trưởng Bộ môn Công tác quốc phòng - an ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026.
26 4820/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Thạch giữ chức Trưởng Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026.
27 4821/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Thiết giữ chức Trưởng Bộ môn Cơ học kỹ thuật, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
28 4822/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Trí Dương, Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Tự động hóa, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
29 4823/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hiên giữ chức Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
30 4824/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức: Phó Trưởng Khoa Cơ Điện, Trưởng Bộ môn Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
31 4825/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trương Đình Hoài, Phó Trưởng Khoa Thủy sản, kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2021-2026
32 4826/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Hiệp, Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
33 4827/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Cơ Điện thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Cơ Điện do hết nhiệm kỳ công tác
34 4828/QĐ-HVN 11/10/2021 Quyết định giao ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Cơ Điện, giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
35 4784/QĐ-HVN 08/10/2021 Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
36 4657/QĐ-HVN 01/10/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Tăng Thị Hạnh giữ chức Trưởng Bộ môn Cây lương thực, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
37 4609/QĐ-HVN 29/09/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Thị Minh Châu giữ chức Trưởng Bộ môn Kế toán tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026.
38 4486/QĐ-HVN 22/09/2021 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mậu Dũng giữ chức Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
39 4466/QĐ-HVN 21/09/2021 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy ngoài giờ học kỳ II năm học 2020-2021
40 4228/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Nhuần thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác.
41 4229/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để bà Lê Thị Xuân thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác.
42 4230/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Minh Hạnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác.
43 4231/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để bà Trần Thị Hà Nghĩa thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ công tác.
44 4232/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
45 4233/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội cho đến khi có quyết định mới.
46 4234/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học cho đến khi có quyết định mới.
47 4235/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao ông Nguyễn Hữu Nhuần giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cho đến khi có quyết định mới.
48 4236/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao bà Trần Thị Hà Nghĩa giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới.
49 4237/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định giao bà Bùi Thị Là giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới.
50 4238/QĐ-HVN 06/09/2021 Quyết định bổ nhiệm lại bà Ninh Thị Phíp giữ chức: Phó Trưởng Khoa Nông học và Trưởng Bộ môn Cây công nghiệp, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,567
  • Tháng hiện tại47,906
  • Tổng lượt truy cập1,713,298
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây