STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 266/QĐ-HVN 15/01/2021 Quyết định điều chỉnh mức thanh toán tiền lương thu nhập tăng thêm lên 1.350.000 đồng
2 136/QĐ-HVN 08/01/2021 Quyết định để ông Trần Quang Trung, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tài chính và Kế toán
3 105/QĐ-BNN-TCCB 07/01/2021 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Khoa Chăn nuôi
4 5082/QĐ-HVN 31/12/2020 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2020
5 4974/QĐ-HVN 25/12/2020 Quyết định nâng bậc thường xuyên đối với bà Hồ Thị Lam Trà, Khoa Quản lý đất đai
6 5286/QĐ-BNN-TCCB 25/12/2020 Quyết định số 5286/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/12/2020 về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc, cấp Bộ của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020
7 4909/QĐ-HVN 23/12/2020 Quyết định thanh toán tiền chủ nhiệm các lớp tiên tiến, chất lượng cao năm học 2019-2020
8 4910/QĐ-HVN 23/12/2020 Quyết định thanh toán tiền dự giờ giảng học kỳ II năm học 2019-2020
9 4908/QĐ-HVN 23/12/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các giảng viên thỉnh giảng (bổ sung lần 3)
10 1096/QĐ-BNV 19/12/2020 Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 19/12/2020 về tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ"
11 4790/QĐ-HVN 17/12/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các giảng viên thỉnh giảng (bổ sung lần 4)
12 4789/QĐ-HVN 17/12/2020 Quyết định bổ nhiệm bà Cao Việt Hà, Trưởng Khoa Quản lý đất đai, kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Thí nghiệm đánh giá chất lượng đất và phân bón, Khoa Quản lý đất đai, nhiệm kỳ 2016-2021
13 4628/QĐ-HVN 07/12/2020 Quyết định để ông Lê Ngọc Tú, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ
14 4629/QĐ-HVN 07/12/2020 Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Diệu Thùy, giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Toán học, Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2016-2021.
15 4630/QĐ-HVN 07/12/2020 Quyết định bổ nhiệm ông Bùi Huy Doanh, giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Hóa sinh động vật, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2016-2021.
16 4631/QĐ-HVN 07/12/2020 Quyết định để ông Đặng Thái Hải, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Hóa sinh động vật, Khoa Chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 do hết tuổi làm công tác quản lý
17 4632/QĐ-HVN 07/12/2020 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh, giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Hóa sinh động vật, Khoa Chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho đến khi có quyết định mới.
18 4633/QĐ-HVN 07/12/2020 Quyết định thành lập Phòng Thí nghiệm đánh giá chất lượng đất và phân bón thuộc Khoa Quản lý đất đai.
19 4600/QĐ-HVN 07/12/2020 Quyết điịnh tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2020 đối với ông Phạm Thanh Cường, Khoa Cơ Điện
20 4601/QĐ-HVN 07/12/2020 Quyết điịnh tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2020 đối với ông Đào Văn Dũng, Khoa Nông học
21 4602/QĐ-HVN 07/12/2020 Quyết điịnh tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2020 đối với ông Lê Văn Sơn, Khoa Nông học
22 4510/QĐ-HVN 30/11/2020 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh
23 4511/QĐ-HVN 30/11/2020 Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh
24 4246/QĐ-HVN 12/11/2020 Quyết định chuyển Tổ Cảnh quan và Tổ Môi trường thuộc Bệnh viện Cây trồng sang Văn phòng Học viện
25 4250/QĐ-HVN 12/11/2020 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020
26 4201/QĐ-HVN 10/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2019-2020 (Đơn vị)
27 4206/QĐ-HVN 10/11/2020 Quyết định nâng bậc thường xuyên đối với ông Lê Việt Phương, Khoa Chăn nuôi
28 4207/QĐ-HVN 10/11/2020 Quyết định nâng bậc thường xuyên đối với ông Nguyễn Công Ước, Ban Thanh tra
29 4176/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (Học viện)
30 4177/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (Đơn vị)
31 4178/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019-2020 (Học viện)
32 4048/QĐ-HVN 29/10/2020 Quyết định đổi tên Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thành Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh
33 4049/QĐ-HVN 29/10/2020 Bổ nhiệm ông Hoàng Hiệp, giữ chức Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh, nhiệm kỳ 2016-2021.
34 4050/QĐ-HVN 29/10/2020 Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Tám giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh, nhiệm kỳ 2016-2021
35 3953/QĐ-HVN, 4007/QĐ-HVN 23/10/2020 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động năm học 2019-2020
36 3941/QĐ-HVN 23/10/2020 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp năm học 2019-2020
37 3942/QĐ-HVN 23/10/2020 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ năm học 2019-2020
38 3960/QĐ-HVN 23/10/2020 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện nhiệm kỳ 2016 - 2021
39 3917/QĐ-HVN 22/10/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các giảng viên thỉnh giảng (bổ sung lần 2)
40 3833/QĐ-HVN 15/10/2020 Quyết định nâng bậc thường xuyên đối với bà Lê Minh Nguyệt, Khoa Công nghệ thực phẩm
41 42/HĐHV-QN 12/10/2020 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
42 3738/QĐ-HVN 08/10/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các giảng viên thỉnh giảng (bổ sung lần 1)
43 3712/QĐ-HVN 07/10/2020 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2019-2020 cho các giảng viên thỉnh giảng
44 3667/QĐ-HVN 05/10/2020 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2019-2020
45 3543/QĐ-HVN 28/09/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 đối với giảng viên thỉnh giảng
46 3544/QĐ-HVN 28/09/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2019-2020
47 3464/QĐ-HVN 23/09/2020 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy ngoài giờ (Mã LOP) học kỳ II năm học 2019-2020
48 3176/QĐ-HVN 04/09/2020 Quyết định đổi tên Khoa Lý luận chính trị và Xã hội thành Khoa Khoa học xã hội
49 3177/QĐ-HVN 04/09/2020 Quyết định thành lập Bộ môn Khoa học chính trị thuộc Khoa Khoa học xã hội
50 3178/QĐ-HVN 04/09/2020 Quyết định thành lập Bộ môn Triết học và Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Khoa Khoa học xã hội
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,115
  • Tháng hiện tại26,679
  • Tổng lượt truy cập1,027,273
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây