Văn bản theo chủ đề: Bổ nhiệm, miễn nhiệm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 3773/QĐ-HVN 13/10/2019 Để bà Đỗ Thị Diệp thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn với lý do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ.
2 3739/QĐ-HVN 09/10/2019 Bổ nhiệm ông Quyền Đình Hà giữ chức Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2016-2021
3 3488/QĐ-HVN 22/09/2019 Bổ nhiệm ông Lê Việt Dũng, Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản, giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2016-2021.
4 3489/QĐ-HVN 22/09/2019 Bổ nhiệm ông Luyện Hữu Cử, Phó Trưởng Bộ môn Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường, nhiệm kỳ 2016-2021
5 3394/QĐ-HVN 15/09/2019 Để ông Đỗ Trung Thực thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Động lực, Khoa Cơ Điện kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 do cá nhân được cử đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài
6 3309/QĐ-HVN 05/09/2019 Bổ nhiệm bà Đỗ Lê Anh, Phó Giám đốc phụ trách Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, giữ chức Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, nhiệm kỳ 2016-2021.
7 2744/QĐ-HVN 30/07/2019 Giao ông Vũ Thanh Hải, Phó Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học
8 2743/QĐ-HVN 30/07/2019 Bổ nhiệm bà Vũ Ngọc Lan giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng nhiệm kỳ 2016-2021.
9 2742/QĐ-HVN 30/07/2019 Để bà Phạm Thị Minh Phượng thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học
10 2741/QĐ-HVN 30/07/2019 Giao ông Đỗ Văn Nhạ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường, giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường cho đến khi có quyết định mới
11 2740/QĐ-HVN 30/07/2019 Để ông Đỗ Nguyên Hải thôi giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường
12 2656/QĐ-HVN 24/07/2019 Để bà Trần Thị Như Hoa thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh cây nhiệt đới, Khoa Nông học do Trung tâm được sáp nhập vào Bệnh viện Cây trồng.
13 2655/QĐ-HVN 24/07/2019 Để ông Hà Viết Cường thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh cây nhiệt đới, Khoa Nông học do Trung tâm được sáp nhập vào Bệnh viện Cây trồng
14 2653/QĐ-HVN 24/07/2019 Để ông Phạm Đức Ngà thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm sinh thái á nhiệt đới do đơn vị giải thể và sang công tác tại Bệnh viện Cây trồng
15 2652/QĐ-HVN 24/07/2019 Để ông Nguyễn Công Tiệp, Chánh Văn phòng Học viện, thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm sinh thái á nhiệt đới do đơn vị giải thể
16 2626/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm ông Lê Vũ Quân giữ chức Trưởng Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, nhiệm kỳ 2016-2021
17 2625/QĐ-HVN 23/07/2019 Để ông Võ Văn Nam, Phó Trưởng Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư, thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Ban Quản lý cơ sở vật chất và Đầu tư
18 2624/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quân giữ chức Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên, nhiệm kỳ 2016-2021
19 2623/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Hằng giữ chức Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, nhiệm kỳ 2016-2021
20 2622/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Ước giữ chức Trưởng Ban Thanh tra, nhiệm kỳ 2016-2021
21 2621/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm ông Kim Văn Vạn giữ chức Trưởng Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2016-2021
22 2620/QĐ-HVN 23/07/2019 Để bà Trần Thị Nắng Thu, Phó Trưởng Khoa Thủy sản, thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Thủy sản
23 2619/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, nhiệm kỳ 2016-2021
24 2618/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Đăng giữ chức Trưởng Ban Quản lý đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021
25 2617/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Tất Thắng giữ chức Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, nhiệm kỳ 2016-2021
26 2616/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Diễn giữ chức Trưởng Khoa Lý luận chính trị và Xã hội, nhiệm kỳ 2016-2021
27 2615/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiền giữ chức Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2016-2021
28 2614/QĐ-HVN 23/07/2019 Để ông Phạm Bảo Dương, Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
29 2613/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh giữ chức Trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2016-2021
30 2612/QĐ-HVN 23/07/2019 Bổ nhiệm ông Phạm Kim Đăng giữ chức Trưởng Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2016-2021
31 3007/QĐ-HVN 18/08/2019 Để ông Bùi Quang Tuấn thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn, Khoa Chăn nuôi
32 3008/QĐ-HVN 18/08/2019 Giao bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Phó Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn, Khoa Chăn nuôi, giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn, Khoa Chăn nuôi
33 3006/QĐ-HVN 18/08/2019 Bổ nhiệm ông Trương Quang Lâm giữ chức Phó Trưởng Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y
34 3005/QĐ-HVN 18/08/2019 Bổ nhiệm ông Dương Thành Huân giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên
35 3004/QĐ-HVN 18/08/2019 Bổ nhiệm ông Trương Đình Hoài giữ chức Phó Trưởng Khoa Thủy sản
36 3003/QĐ-HVN 18/08/2019 Bổ nhiệm bà Lê Thị Xuân giữ chức Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị và Xã hội
37 3002/QĐ-HVN 18/08/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Mậu Dũng giữ chức Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
38 3001/QĐ-HVN 18/08/2019 Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cảnh giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học
39 3000/QĐ-HVN 18/08/2019 Bổ nhiệm bà Phan Thị Thu Hồng giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
40 2998/QĐ-HVN 18/08/2019 Bổ nhiệm bà Đặng Thúy Nhung giữ chức Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi
41 2999/QĐ-HVN 18/08/2019 Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay353
  • Tháng hiện tại6,541
  • Tổng lượt truy cập19,048
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây