Văn bản theo chủ đề: Bổ nhiệm, miễn nhiệm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 5606/QĐ-HVN 09/10/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Lương Thanh Hoa giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
2 5600/QĐ-HVN 09/10/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Tất Thắng giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
3 5467/QĐ-HVN 03/10/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Thanh Hải giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ trường học
4 5470/QĐ-HVN 03/10/2023 Quyết định giao bà Trần Thị Hà Nghĩa giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Sư phạm công nghệ, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
5 5469/QĐ-HVN 03/10/2023 Quyết định để ông Nguyễn Công Ước thôi kiêm giữa chức Trưởng Bộ môn Sư phạm công nghệ, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
6 5278/QĐ-HVN 21/09/2023 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Hưởng thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện
7 5279/QĐ-HVN 21/09/2023 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hương giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
8 5279/QĐ-HVN 21/09/2023 Quyết định để bà Bùi Thị Lâm thôi giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
9 4499/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
10 4493/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Sơn giữ chức Trưởng Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
11 4494/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Thắng giữ chức Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
12 4495/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Mão thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng
13 4492/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định để bà Lê Thị Kim Lan thôi kiêm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
14 4491/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định để ông Trần Văn Hậu thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
15 3912/QĐ-HVN 13/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao cho đến khi có quyết định mới
16 3789/QĐ-HVN 06/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới
17 3788/QĐ-HVN 06/07/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Lưu Văn Duy giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
18 3787/QĐ-HVN 06/07/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thiêm thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác
19 3615/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định giao ông Vũ Duy Hoàng giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học cho đến khi có quyết định mới
20 3614/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định để ông Trần Anh Tuấn thôi kiêm giữ chức Phó Giám đốc và nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác và cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức vụ, nhiệm vụ.
21 3588/QĐ-HVN 28/06/2023 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Vinh giữ nhiệm vụ phụ trách Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới.
22 3587/QĐ-HVN 28/06/2023 Quyết định để bà Đặng Thúy Nhung thôi giữ chức Trưởng Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác.
23 3253/QĐ-HVN 13/06/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Giang thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác.
24 2853/QĐ-HVN 23/05/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Quỳnh Hương giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026
25 2774/QĐ-HVN 18/05/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
26 2773/QĐ-HVN 18/05/2023 Quyết định để ông Nguyễn Đắc Dũng thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
27 2570/QĐ-HVN 09/05/2023 Quyết định bổ nhiệm lại Trương Quang Lâm giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
28 2542/QĐ-HVN 08/05/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
29 2541/QĐ-HVN 08/05/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác
30 2489/QĐ-HVN 07/05/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
31 2488/QĐ-HVN 07/05/2023 Quyết định để bà Vũ Hải Hà thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
32 2442/QĐ-HVN 03/05/2023 Quyết định giao bà Bùi Hồng Quý giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
33 2367/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Đức Hoàn kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
34 2366/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định để ông Nguyễn Công Toản thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 do cá nhân được Giám đốc Học viện cử đi học Tiến sĩ tại nước ngoài
35 2365/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định giao ông Lê Ngọc Hướng kiêm giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cho đến khi có quyết định mới
36 2364/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định để ông Trần Thế Cường thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
37 2363/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Duy Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
38 2362/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Chung Thông giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
39 2361/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Văn Phan giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
40 2360/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2021-2026.
41 2349/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Toản thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác.
42 2061/QĐ-HVN 12/04/2023 Bổ nhiệm lại ông Hồ Ngọc Cường giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
43 1969/QĐ-HVN 06/04/2023 Bổ nhiệm ông Đỗ Trường Lâm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
44 1344/QĐ-HVN 09/03/2023 Quyết định giao ông Trần Thế Cường giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
45 1343/QĐ-HVN 09/03/2023 Quyết định để ông Dương Nam Hà thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 do cá nhân được tạm hoãn hợp đồng làm việc
46 1434/QĐ-HVN 14/03/2023 Quyết định để bà Đỗ Thị Tám thôi giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ và do hết nhiệm kỳ công tác
47 1123/QĐ-HVN 28/02/2023 Quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Trí Dương giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm, nhiệm kỳ 2021-2026
48 21/NQ-HĐ 29/01/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Huyên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện, khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
49 610/QĐ-HVN 08/02/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Hán Quang Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
50 609/QĐ-HVN 08/02/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Lan giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay14,418
  • Tháng hiện tại194,612
  • Tổng lượt truy cập5,521,239
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây