Văn bản theo lĩnh vực: Bổ nhiệm, giao nhiệm vụ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 312/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với bà Nguyễn Thị Trang Nhung và giao nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
2 7573/QĐ-HVN 29/12/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Văn Mão, Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng, giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
3 7460/QĐ-HVN 27/12/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Ước giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2021-2026
4 7430/QĐ-HVN 26/12/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hương giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
5 7248/QĐ-HVN 19/12/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
6 6671/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao ông Trương Hà Thái giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Thú y cho đến khi có quyết định mới
7 6670/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hiên giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
8 6669/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Chung Thông giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
9 6668/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Vũ Thị Lưu giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới
10 6664/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Ngọc Thu giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
11 6663/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Phạm Hương Lan giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
12 6662/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Trần Thị Hải giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
13 6659/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Sơn giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội cho đến khi có quyết định mới
14 6666/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Văn Mười giữ nhiệm vụ phụ trách Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng cho đến khi có quyết định mới
15 6606/QĐ-HVN 22/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Sơn giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
16 6587/QĐ-HVN 22/11/2022 Quyết định thay đổi vị trí việc làm và giao ông Hoàng Sĩ Thính giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị khách sạn và Nhà hàng, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
17 6586/QĐ-HVN 22/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
18 6585/QĐ-HVN 22/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Cường giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026.
19 6454/QĐ-HVN 15/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cừ giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
20 6454/QĐ-HVN 15/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cừ giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
21 6345/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Lại Phương Thảo giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
22 6346/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Sơn giữ chức Phó Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
23 6352/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Mai Lan Phương giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
24 6351/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Toản giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
25 6349/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Hưởng giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
26 6348/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Ninh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
27 6347/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Huy Thiệp giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
28 5890/QĐ-HVN 18/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Tuấn giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, nhiệm kỳ 2021-2026
29 5755/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao bà Trần Thị Thu Huyền giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới.
30 5754/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao bà Lại Phương Thảo giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
31 5753/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao bà Bùi Thị Lâm giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
32 5751/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao bà Đào Hồng Vân giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
33 5750/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định giao ông Đồng Đạo Dũng giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
34 5747/QĐ-HVN 10/10/2022 Giao ông Nguyễn Xuân Trường giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
35 5707/QĐ-HVN 09/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Hướng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
36 5704/QĐ-HVN 09/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
37 5703/QĐ-HVN 09/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Trung giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử và Công nghệ sinh học ứng dụng, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026
38 5702/QĐ-HVN 09/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Luyện Hữu Cử giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
39 5701/QĐ-HVN 09/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Bình giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
40 5378/QĐ-HVN 25/09/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Thanh Tuấn giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống rau chất lượng cao, Khoa Nông học kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022 cho đến khi có quyết định mới.
41 5193/QĐ-HVN 13/09/2022 Quyết định giao ông Trần Hiệp giữ nhiệm vụ phụ trách Ban Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 cho đến khi có quyết định mới
42 5057/QĐ-HVN 07/09/2022 Quyết định giao ông Ngô Sỹ Đạt giữ nhiệm vụ Giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp cho đến khi có quyết định mới
43 5018/QĐ-HVN 06/09/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống rau chất lượng cao, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
44 4968/QĐ-HVN 05/09/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Cường giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Việt Nam và Nhật Bản, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
45 4972/QĐ_HVN 05/09/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Đăng Học giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Tài chính và Kế toán cho đến khi có quyết định mới
46 4971/QĐ-HVN 05/09/2022 Quyết định giao bà Trần Thị Hà Nghĩa giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
47 4930/QĐ-HVN 04/09/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Thanh Hải giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Quản lý đào tạo cho đến khi có quyết định mới
48 4856/QĐ-HVN 28/08/2022 Bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Lê Anh, Thạc sĩ, Kỹ sư, Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, giữ chức Tổng Biên tập Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp
49 4444/QĐ-HVN 09/08/2022 Quyết định giao bà Đỗ Thị Kim Hương giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên cho đến khi có quyết định mới.
50 4447/QĐ-HVN 09/08/2022 Quyết định để ông Nguyễn Trọng Tuynh thôi giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay4,880
  • Tháng hiện tại156,661
  • Tổng lượt truy cập3,567,437
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây