Văn bản theo lĩnh vực: Bổ nhiệm, giao nhiệm vụ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2895/QĐ-HVN 17/06/2024 Quyết định giao bà Bùi Thị Mai Linh giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
2 2886/QĐ-HVN 17/06/2024 Quyết định giao ông Bùi Văn Dũng giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y cho đến khi có quyết định mới
3 2885/QĐ-HVN 17/06/2024 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Sinh thái nông nghiệp cho đến khi có quyết định mới
4 2883/QĐ-HVN 17/06/2024 Quyết định giao ông Hoàng Văn Đức giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng cho đến khi có quyết định mới
5 2882/QĐ-HVN 17/06/2024 Quyết định giao ông Trần Văn Quốc giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng cho đến khi có quyết định mới
6 2881/QĐ-HVN 17/06/2024 Quyết định giao ông Ngô Quang Thắng giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng cho đến khi có quyết định mới
7 2182/QĐ-HVN 14/05/2024 Quyết định bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Hà giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
8 2116/QĐ-HVN 09/05/2024 Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Giang giữ chức Trưởng Bộ môn Toán học, Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
9 1825/QĐ-HVN 19/04/2024 Quyết định giao ông Nguyễn Việt Long giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp cho đến khi có quyết định mới
10 1582/QĐ-HVN 05/04/2024 Quyết định giao ông Phạm Quang Dũng giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới
11 860/QĐ-HVN 01/03/2024 Quyết định giao bà Lại Phương Thảo giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024 cho đến khi có quyết định mới
12 666/QĐ-HVN 15/02/2024 Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tiệp giữ chức Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
13 431/QĐ-HVN 29/01/2024 Quyết định giao ông Lưu Văn Duy giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cho đến khi có quyết định mới
14 430/QĐ-HVN 29/01/2024 Quyết định giao ông Nguyễn Ngọc Cường giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
15 291/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hồng giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
16 99/QĐ-HVN 09/01/2024 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, nhiệm kỳ 2021-2026
17 63/QĐ-HVN 05/01/2024 Quyết định giao ông Trần Văn Quốc giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng
18 62/QĐ-HVN 05/01/2024 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Văn Toàn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong nhiệt đới, nhiệm kỳ 2021-2026.
19 61/QĐ-HVN 05/01/2024 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Thị Bích Liên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, nhiệm kỳ 2021-2026
20 7193/QĐ-HVN 26/12/2023 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Thị Bích Liên giữ chức Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, nhiệm kỳ 2021-2026.
21 7073/QĐ-HVN 22/12/2023 Quyết định giao ông Trần Duy Tùng giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ cho đến khi có quyết định mới
22 7023/QĐ-HVN 21/12/2023 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Công Cảnh giữ chức Phó Giám đốc Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
23 7022/QĐ-HVN 21/12/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm, nhiệm kỳ 2021-2026
24 7020/QĐ-HVN 21/12/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Là giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, nhiệm, kỳ 2021-2026
25 6629/QĐ-HVN 01/12/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lên giữ chức Trưởng Bộ môn Công tác quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
26 6627/QĐ-HVN 01/12/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Duy Linh giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
27 5905/QĐ-HVN 26/10/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2021-2026.
28 5606/QĐ-HVN 10/10/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Lương Thanh Hoa giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
29 5600/QĐ-HVN 10/10/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Tất Thắng giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
30 5468/QĐ-HVN 04/10/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Ngọc Thủy giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ trường học
31 5467/QĐ-HVN 04/10/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Thanh Hải giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ trường học
32 5470/QĐ-HVN 04/10/2023 Quyết định giao bà Trần Thị Hà Nghĩa giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Sư phạm công nghệ, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
33 5279/QĐ-HVN 22/09/2023 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hương giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
34 4499/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
35 4493/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Sơn giữ chức Trưởng Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
36 4494/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Thắng giữ chức Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
37 3912/QĐ-HVN 14/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao cho đến khi có quyết định mới
38 3789/QĐ-HVN 07/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới
39 3788/QĐ-HVN 07/07/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Lưu Văn Duy giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
40 3615/QĐ-HVN 30/06/2023 Quyết định giao ông Vũ Duy Hoàng giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học cho đến khi có quyết định mới
41 3588/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Vinh giữ nhiệm vụ phụ trách Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới
42 2853/QĐ-HVN 24/05/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Quỳnh Hương giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026
43 2774/QĐ-HVN 19/05/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
44 2570/QĐ-HVN 10/05/2023 Quyết định bổ nhiệm lại Trương Quang Lâm giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
45 2542/QĐ-HVN 09/05/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
46 2489/QĐ-HVN 08/05/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
47 2442/QĐ-HVN 04/05/2023 Quyết định giao bà Bùi Hồng Quý giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
48 2367/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Đức Hoàn kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
49 2365/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định giao ông Lê Ngọc Hướng kiêm giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cho đến khi có quyết định mới
50 2363/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Duy Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay2,953
  • Tháng hiện tại110,938
  • Tổng lượt truy cập7,121,533
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây