STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 2363/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Duy Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
52 2364/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định để ông Trần Thế Cường thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
53 2365/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định giao ông Lê Ngọc Hướng kiêm giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cho đến khi có quyết định mới
54 2366/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định để ông Nguyễn Công Toản thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 do cá nhân được Giám đốc Học viện cử đi học Tiến sĩ tại nước ngoài
55 2367/QĐ-HVN 27/04/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Đức Hoàn kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
56 2140/QĐ-HVN 17/04/2023 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Bá Mùi
57 2141/QĐ-HVN 17/04/2023 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu đối với ông Hoàng Đức Liên
58 2061/QĐ-HVN 13/04/2023 Bổ nhiệm lại ông Hồ Ngọc Cường giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
59 1969/QĐ-HVN 07/04/2023 Bổ nhiệm ông Đỗ Trường Lâm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
60 1972/QĐ-HVN 07/04/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện
61 1926/QĐ-HVN 07/04/2023 Quyết định thành lập Hội đồng Đánh giá điểm rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng - kỷ luật sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh
62 531/HVN-TCCB 27/03/2023 Thông báo điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện
63 1434/QĐ-HVN 15/03/2023 Quyết định để bà Đỗ Thị Tám thôi giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ và do hết nhiệm kỳ công tác
64 1343/QĐ-HVN 10/03/2023 Quyết định để ông Dương Nam Hà thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 do cá nhân được tạm hoãn hợp đồng làm việc
65 1344/QĐ-HVN 10/03/2023 Quyết định giao ông Trần Thế Cường giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
66 768/QĐ-BNN-TCCB 02/03/2023 Quyết định công nhận, thay thế thành viên Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
67 756/QĐ-BNN-TCCB 02/03/2023 Quyết định giao ông Vũ Ngọc Huyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 nhiệm vụ phụ trách Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
68 1123/QĐ-HVN 01/03/2023 Quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Trí Dương giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm, nhiệm kỳ 2021-2026
69 727/QĐ-BNN-TCCB 28/02/2023 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với bà Bùi Thị Thu Hương
70 728/QĐ-BNN-TCCB 28/02/2023 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Vũ Ngọc Thắng
71 729/QĐ-BNN-TCCB 28/02/2023 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Võ Hữu Công
72 730/QĐ-BNN-TCCB 28/02/2023 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Cao Trường Sơn
73 720/QĐ-BNN-TCCB 28/02/2023 Quyết định xếp lên một bậc lương do được bổ nhiệm chức danh Giáo sư đối với ông Phạm Bảo Dương
74 160/QĐ-TTg 28/02/2023 Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023
75 921/QĐ-HVN 23/02/2023 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa của Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
76 608/QĐ-HVN 09/02/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Đức Hoàn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026.
77 609/QĐ-HVN 09/02/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Lan giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026.
78 610/QĐ-HVN 09/02/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Hán Quang Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
79 532/QĐ-HVN 07/02/2023 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, chỉ tiêu năm 2022 đối với ông Trần Đức Viên
80 533/QĐ-HVN 07/02/2023 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, chỉ tiêu năm 2022 đối với ông Nguyễn Đức Tùng
81 534/QĐ-HVN 07/02/2023 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, chỉ tiêu năm 2022 đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Lê
82 535/QĐ-HVN 07/02/2023 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, chỉ tiêu năm 2022 đối với ông Ngô Trí Dương
83 369/QĐ-HVN 30/01/2023 Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với ông Hồ Ngọc Ninh và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
84 21/NQ-HĐ 30/01/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Huyên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện, khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
85 375/QĐ-HVN 30/01/2023 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa của Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
86 21/NQ-HĐHV 30/01/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Huyên, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
87 312/QĐ-HVN 18/01/2023 Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với bà Nguyễn Thị Trang Nhung và giao nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
88 311/QĐ-HVN 18/01/2023 Quyết định để bà Phan Thị Phương Thảo thôi giữ chức Phó Trường Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm từ ngày 01 tháng 01 năm 2023
89 299/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư đối với ông Phạm Bảo Dương
90 300/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Vũ Ngọc Thắng
91 301/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Bùi Khánh Linh
92 302/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Bùi Thị Thu Hương
93 303/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Cao Trường Sơn
94 304/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Võ Hữu Công
95 305/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Chu Mạnh Thắng
96 306/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Trần Thị Bích Ngọc
97 307/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Ngô Thị Kim Cúc
98 308/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Nguyễn Tiến Đông
99 225/QĐ-HVN 16/01/2023 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ NCKH năm 2020 đối với nhóm Nghiên cứu mạnh
100 226/QĐ-HVN 16/01/2023 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ NCKH năm 2021 đối với nhóm Nghiên cứu mạnh
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay5,264
  • Tháng hiện tại170,551
  • Tổng lượt truy cập5,142,939
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây