STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 6587/QĐ-HVN 23/11/2022 Quyết định thay đổi vị trí việc làm và giao ông Hoàng Sĩ Thính giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị khách sạn và Nhà hàng, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
52 6606/QĐ-HVN 23/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Vũ Sơn giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
53 88/QĐ-HĐGSNN 17/11/2022 Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022
54 6428/QĐ-HVN 16/11/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đăng Thiện thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
55 6454/QĐ-HVN 16/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cừ giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
56 6428/QĐ-HVN 16/11/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đăng Thiện thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
57 6454/QĐ-HVN 16/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cừ giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
58 6347/QĐ-HVN 11/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Huy Thiệp giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
59 6348/QĐ-HVN 11/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Ninh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
60 6349/QĐ-HVN 11/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Hưởng giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
61 6351/QĐ-HVN 11/11/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Toản giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
62 6352/QĐ-HVN 11/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Mai Lan Phương giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
63 6346/QĐ-HVN 11/11/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Sơn giữ chức Phó Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
64 6345/QĐ-HVN 11/11/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Lại Phương Thảo giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
65 6350/QĐ-HVN 11/11/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hoài Nam thôi kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y
66 4349/QĐ-BNN-TCCB 10/11/2022 Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm học 2021-2022
67 4030/QĐ-BNN-TCCB 25/10/2022 Quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn" năm 2022
68 5890/QĐ-HVN 19/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Tuấn giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, nhiệm kỳ 2021-2026
69 3970/QĐ-HVN-TCCB 19/10/2022 Quyết định về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2021-2022
70 5898/QĐ-HVN 19/10/2022 Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021
71 5899/QĐ-HVN 19/10/2022 Tổ Đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
72 5853/QĐ-HVN 17/10/2022 Quyết định điều chỉnh mức thanh toán tiền lương thu nhập tăng thêm lên 1.490.000 đồng
73 3884/QĐ-BNN-TCCB 14/10/2022 Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp Bộ của Sáng kiến, Đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022
74 5746/QĐ-HVN 11/10/2022 Quyết định để ông Vũ Ngọc Huyên thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Cơ Điện
75 5747/QĐ-HVN 11/10/2022 Giao ông Nguyễn Xuân Trường giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
76 5749/QĐ-HVN 11/10/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hải Núi thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh và phụ trách Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do cá nhân được giao nhiệm vụ công tác mới
77 5750/QĐ-HVN 11/10/2022 Quyết định giao ông Đồng Đạo Dũng giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
78 5751/QĐ-HVN 11/10/2022 Quyết định giao bà Đào Hồng Vân giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
79 5752/QĐ-HVN 11/10/2022 Quyết định để bà Lê Thị Thanh Hảo thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tài chính và nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác
80 5753/QĐ-HVN 11/10/2022 Quyết định giao bà Bùi Thị Lâm giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
81 5754/QĐ-HVN 11/10/2022 Quyết định giao bà Lại Phương Thảo giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
82 5755/QĐ-HVN 11/10/2022 Quyết định giao bà Trần Thị Thu Huyền giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới.
83 5701/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thế Bình giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
84 5702/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Luyện Hữu Cử giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
85 5703/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Trung giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Sinh học phân tử và Công nghệ sinh học ứng dụng, Khoa Công nghệ sinh học, nhiệm kỳ 2021-2026
86 5704/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
87 5707/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Ngọc Hướng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
88 5717/QĐ-HVN 10/10/2022 Điều lệ Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và Dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam bổ sung (2022)
89 5501/QĐ-HVN 29/09/2022 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2021-2022 (bổ sung lần 3)
90 5378/QĐ-HVN 26/09/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Thanh Tuấn giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống rau chất lượng cao, Khoa Nông học kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022 cho đến khi có quyết định mới.
91 5193/QĐ-HVN 14/09/2022 Quyết định giao ông Trần Hiệp giữ nhiệm vụ phụ trách Ban Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 cho đến khi có quyết định mới
92 5056/QĐ-HVN 08/09/2022 Quyết định để ông Ngô Sỹ Đạt thôi giữ chức Phó Giám đốc và nhiệm vụ phụ trách Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp.
93 5057/QĐ-HVN 08/09/2022 Quyết định giao ông Ngô Sỹ Đạt giữ nhiệm vụ Giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp cho đến khi có quyết định mới
94 5018/QĐ-HVN 07/09/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống rau chất lượng cao, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
95 4971/QĐ-HVN 06/09/2022 Quyết định giao bà Trần Thị Hà Nghĩa giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
96 4972/QĐ_HVN 06/09/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Đăng Học giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Tài chính và Kế toán cho đến khi có quyết định mới
97 4975/QĐ-HVN 06/09/2022 Quyết định không thực hiện nâng bậc lương đợt 1 năm 2022 đối với ông Nguyễn Văn Tuyến, Khoa Thủy sản
98 4968/QĐ-HVN 06/09/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Cường giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Việt Nam và Nhật Bản, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
99 4928/QĐ-HVN 05/09/2022 Quyết định để ông Nguyễn Viết Đăng thôi giữ chức Trưởng Ban Quản lý đào tạo do cá nhân có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.
100 4929/QĐ-HVN 05/09/2022 Quyết định để ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Cơ Điện để nhận nhiệm vụ mới.
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay4,076
  • Tháng hiện tại37,426
  • Tổng lượt truy cập3,613,926
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây