Văn bản theo cơ quan ban hành: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4994/QĐ-HVN 07/09/2023 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026
2 4529/QĐ-HVN 14/08/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ
3 4906/QĐ-HVN 28/12/2018 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
4 4578/QĐ-HVN 16/08/2023 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ năm học 2022-2023
5 4577/QĐ-HVN 16/08/2023 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp năm học 2022-2023
6 4354/QĐ-HVN 03/08/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2022-2023
7 4353/QĐ-HVN 03/08/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động hướng dẫn) học kỳ II năm học 2022-2023
8 4499/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng kiêm giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2021-2026
9 4493/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Sơn giữ chức Trưởng Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
10 4494/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Thắng giữ chức Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
11 4495/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Mão thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng
12 4492/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định để bà Lê Thị Kim Lan thôi kiêm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
13 4491/QĐ-HVN 11/08/2023 Quyết định để ông Trần Văn Hậu thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
14 2783/QĐ-HVN 19/05/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ
15 4321/QĐ-HVN 02/08/2023 Quyết định thanh toán tiền dự giờ giảng học kỳ II năm học 2022-2023
16 4320/QĐ-HVN 02/08/2023 Quyết định thanh toán tiền chủ nhiệm các lớp tiên tiến, chất lượng cao năm học 2022-2023
17 3875/QĐ-HVN 13/07/2023 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp ngoài giờ (mã LOP) học kỳ II năm học 2022-2023
18 3874/QĐ-HVN 13/07/2023 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2022-2023
19 4275/QĐ-HVN 31/07/2023 Quyết định không nâng bậc lương đợt 1 năm 2023 đối với ông Nguyễn Ngọc Bằng, Khoa Chăn nuôi và ông Đào Công Duẩn, Khoa Thú y
20 213/QĐ-HVN 13/01/2023 Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nguồn thu và Quy chế chi tiêu nội bộ
21 4098/QĐ-HVN 24/07/2023 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2023
22 3912/QĐ-HVN 14/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao cho đến khi có quyết định mới
23 3789/QĐ-HVN 07/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới
24 3788/QĐ-HVN 07/07/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Lưu Văn Duy giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
25 3787/QĐ-HVN 07/07/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thiêm thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác
26 3615/QĐ-HVN 30/06/2023 Quyết định giao ông Vũ Duy Hoàng giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học cho đến khi có quyết định mới
27 3614/QĐ-HVN 30/06/2023 Quyết định để ông Trần Anh Tuấn thôi kiêm giữ chức Phó Giám đốc và nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác và cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức vụ, nhiệm vụ.
28 3588/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Vinh giữ nhiệm vụ phụ trách Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới.
29 3587/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định để bà Đặng Thúy Nhung thôi giữ chức Trưởng Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác.
30 2958/QĐ-HVN 29/05/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2022-2023 (bổ sung lần 1)
31 2957/QĐ-HVN 29/05/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2021-2022 (bổ sung lần 4)
32 3295/QĐ-HVN 15/06/2023 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính năm 2023
33 3135/QĐ-HVN 08/06/2023 Quyết định nâng bậc lương năm 2023 đối với ông Đặng Hữu Anh, Khoa Thú y
34 3134/QĐ-HVN 08/06/2023 Quyết định nâng bậc lương năm 2023 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Khoa Khoa học xã hội
35 3133/QĐ-HVN 08/06/2023 Quyết định nâng bậc lương năm 2023 đối với ông Trần Đức Trí, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
36 3132/QĐ-HVN 08/06/2023 Quyết định nâng bậc lương năm 2023 đối với ông Nguyễn Đức Khánh, Khoa Nông học
37 3253/QĐ-HVN 14/06/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Giang thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác.
38 5204/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng
39 5203/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng
40 5202/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề
41 5201/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề
42 5200/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới
43 5199/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nghiên cứu ong và Nuôi ong nhiệt đới
44 5198/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao
45 5197/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao
46 5196/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường
47 5195/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường
48 5194/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp
49 5193/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp
50 5192/QĐ-HVN 31/12/2020 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ tài nguyên môi trường
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay5,557
  • Tháng hiện tại180,562
  • Tổng lượt truy cập5,152,950
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây