Văn bản theo cơ quan ban hành: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 666/QĐ-HVN 15/02/2024 Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Tiệp giữ chức Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
2 4377/QĐ-HVN 04/08/2023 Chương trình xây dựng quy chế, quy định, quy trình của Học viện
3 458/QĐ-HVN 30/01/2024 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2023-2024 (bổ sung lần 1)
4 431/QĐ-HVN 29/01/2024 Quyết định để bà Nguyễn Phượng Lê thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
5 431/QĐ-HVN 29/01/2024 Quyết định giao ông Lưu Văn Duy giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cho đến khi có quyết định mới
6 430/QĐ-HVN 29/01/2024 Quyết định giao ông Nguyễn Ngọc Cường giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
7 293/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ học kỳ I năm học 2023-2024
8 292/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ I năm học 2023-2024
9 6196/QĐ-HVN 13/11/2023 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2022-2023 (bổ sung lần 1)
10 298/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động hướng dẫn) học kỳ I năm học 2023-2024
11 299/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ I năm học 2023-2024
12 178/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa của Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
13 291/QĐ-HVN 19/01/2024 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hồng giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
14 241/QĐ-HVN 16/01/2024 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp ngoài giờ (mã LOP) học kỳ I năm học 2023-2024
15 240/QĐ-HVN 16/01/2024 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ I năm học 2023-2024
16 4359/QĐ-HVN 03/08/2023 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động năm học 2022-2023
17 99/QĐ-HVN 09/01/2024 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng, nhiệm kỳ 2021-2026
18 126/QĐ-HVN 10/01/2024 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2023
19 520/QĐ-HVN 05/02/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Nguyễn Anh Trụ
20 171/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Đinh Trường Sơn
21 170/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Vũ Ngọc Huyên
22 169/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Nguyễn Hoài Nam
23 168/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với bà Mai Thị Ngân
24 167/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với bà Đỗ Thị Kim Lành
25 166//QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với ông Hà Xuân Bộ
26 164/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Đinh Trường Sơn
27 165/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Vũ Ngọc Huyên
28 163/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Nguyễn Anh Trụ
29 162/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Mai Thị Ngân
30 161/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Nguyễn Hoài Nam
31 160/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với bà Đỗ Thị Kim Lành
32 159/QĐ-HVN 11/01/2024 Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với ông Hà Xuân Bộ
33 63/QĐ-HVN 05/01/2024 Quyết định giao ông Trần Văn Quốc giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Quân sự chung, Khoa Giáo dục quốc phòng
34 62/QĐ-HVN 05/01/2024 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Văn Toàn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi ong nhiệt đới, nhiệm kỳ 2021-2026.
35 61/QĐ-HVN 05/01/2024 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Thị Bích Liên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, nhiệm kỳ 2021-2026
36 7193/QĐ-HVN 26/12/2023 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Thị Bích Liên giữ chức Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, nhiệm kỳ 2021-2026.
37 7073/QĐ-HVN 22/12/2023 Quyết định giao ông Trần Duy Tùng giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ cho đến khi có quyết định mới
38 7023/QĐ-HVN 21/12/2023 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Công Cảnh giữ chức Phó Giám đốc Viện Phát triển công nghệ Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
39 7022/QĐ-HVN 21/12/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Huyền giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm, nhiệm kỳ 2021-2026
40 7020/QĐ-HVN 21/12/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Là giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, nhiệm, kỳ 2021-2026
41 7021/QĐ-HVN 21/12/2023 Quyết định để ông Nguyễn Minh Đức thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm
42 6630/QĐ-HVN 01/12/2023 Quyết định để ông Ngô Tuấn Anh thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế
43 6629/QĐ-HVN 01/12/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lên giữ chức Trưởng Bộ môn Công tác quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2021-2026
44 6628/QĐ-HVN 01/12/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Chung thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công tác quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng
45 6627/QĐ-HVN 01/12/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Duy Linh giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
46 6626/QĐ-HVN 01/12/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
47 6593/QĐ-HVN 30/11/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thanh Huyền thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học
48 2221/HVN-TCCB 01/12/2023 Thông báo điều chỉnh phân công công tác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện
49 5905/QĐ-HVN 26/10/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Cơ Điện và Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2021-2026.
50 5830/QĐ-HVN 23/10/2023 Quyết định về việc phân công công tác đối với Giám đốc Học viện và các Phó Giám đốc Học viện
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay4,808
  • Tháng hiện tại255,752
  • Tổng lượt truy cập6,226,666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây