Văn bản theo cơ quan ban hành: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 5501/QĐ-HVN 29/09/2022 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2021-2022 (bổ sung lần 3)
2 5378/QĐ-HVN 26/09/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Thanh Tuấn giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống rau chất lượng cao, Khoa Nông học kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022 cho đến khi có quyết định mới.
3 5193/QĐ-HVN 14/09/2022 Quyết định giao ông Trần Hiệp giữ nhiệm vụ phụ trách Ban Khoa học và Công nghệ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 cho đến khi có quyết định mới
4 5057/QĐ-HVN 08/09/2022 Quyết định giao ông Ngô Sỹ Đạt giữ nhiệm vụ Giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp cho đến khi có quyết định mới
5 5056/QĐ-HVN 08/09/2022 Quyết định để ông Ngô Sỹ Đạt thôi giữ chức Phó Giám đốc và nhiệm vụ phụ trách Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp.
6 4945/QĐ-HVN 05/09/2022 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2021-2022 (bổ sung lần 2)
7 5018/QĐ-HVN 07/09/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển giống rau chất lượng cao, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
8 4968/QĐ-HVN 06/09/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Văn Cường giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cây trồng Việt Nam và Nhật Bản, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
9 4943/qđ-HVN 05/09/2022 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp đặc biệt học kỳ II năm học 2021-2022 (bổ sung)
10 4975/QĐ-HVN 06/09/2022 Quyết định không thực hiện nâng bậc lương đợt 1 năm 2022 đối với ông Nguyễn Văn Tuyến, Khoa Thủy sản
11 4812/QĐ-HVN 26/08/2022 Quyết định không thực hiện nâng bậc lương đợt 1 năm 2022 đối với ông Nguyễn Hữu Đoàn, Văn phòng Học viện
12 4902/QĐ-HVN 31/08/2022 Quyết định nâng bậc lương đối với bà Nguyễn Thị Tuyến công tác tại Văn phòng Học viện
13 4972/QĐ_HVN 06/09/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Đăng Học giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Tài chính và Kế toán cho đến khi có quyết định mới
14 4971/QĐ-HVN 06/09/2022 Quyết định giao bà Trần Thị Hà Nghĩa giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
15 4930/QĐ-HVN 05/09/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Thanh Hải giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Quản lý đào tạo cho đến khi có quyết định mới
16 4929/QĐ-HVN 05/09/2022 Quyết định để ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Cơ Điện để nhận nhiệm vụ mới.
17 4928/QĐ-HVN 05/09/2022 Quyết định để ông Nguyễn Viết Đăng thôi giữ chức Trưởng Ban Quản lý đào tạo do cá nhân có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.
18 4821/QĐ-HVN 26/08/2022 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2021-2022 (Đơn vị)
19 4820/QĐ-HVN 26/08/2022 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2021-2022 (Học viện)
20 4819/QĐ-HVN 26/08/2022 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 (Đơn vị)
21 4818/QĐ-HVN 26/08/2022 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 (Học viện)
22 4811/QĐ-HVN 26/08/2022 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2021-2022 (bổ sung lần 1)
23 4856/QĐ-HVN 29/08/2022 Bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Lê Anh, Thạc sĩ, Kỹ sư, Giám đốc Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp, giữ chức Tổng Biên tập Nhà xuất bản Học viện Nông nghiệp
24 4725/QĐ-HVN 24/08/2022 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy kỳ hè năm học 2021-2022
25 4063/QĐ-HVN 18/08/2022 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2021-2022
26 4062/QĐ-HVN 18/08/2022 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động hướng dẫn) học kỳ II năm học 2021-2022
27 4513/QĐ-HVN 12/08/2022 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động năm học 2021-2022
28 4724/QĐ-HVN 24/08/2022 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ năm học 2021-2022
29 4723/QĐ-HVN 24/08/2022 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp năm học 2021-2022
30 4702/QĐ-HVN 23/08/2022 Quyết định thanh toán tiền dự giờ giảng năm học 2021-2022
31 4506/QĐ-HVN 12/08/2022 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp đặc biệt học kỳ II năm học 2021-2022
32 4505/QĐ-HVN 12/08/2022 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp ngoài giờ (mã LOP) học kỳ II năm học 2021-2022
33 4504/QĐ-HVN 12/08/2022 Quyết định thanh toán tiền chủ nhiệm các lớp tiên tiến, chất lượng cao năm học 2021-2022
34 4444/QĐ-HVN 10/08/2022 Quyết định giao bà Đỗ Thị Kim Hương giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên cho đến khi có quyết định mới.
35 4447/QĐ-HVN 10/08/2022 Quyết định để ông Nguyễn Trọng Tuynh thôi giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên
36 4329/QĐ-HVN 05/08/2022 Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2022
37 4284/QĐ-HVN 03/08/2022 Quyết định giao bà Trần Ánh Tuyết giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản cho đến khi có quyết định mới
38 4283/QĐ-HVN 03/08/2022 Quyết định để bà Trần Ánh Tuyết thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản do hết nhiệm kỳ công tác
39 4282/QĐ-HVN 03/08/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Dương Thành Huân giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, nhiệm kỳ 2021-2026
40 3860/QĐ-HVN 12/07/2022 Hội đồng Lương của Học viện (2021-2026)
41 4240/QĐ-HVN 01/08/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Đoàn Thị Nhinh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Môi trường và Bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản, nhiệm kỳ 2021-2026.
42 4176/QĐ-HVN 28/07/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Trường Sơn giữ chức Phó Viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp, nhiệm kỳ 2021-2026
43 4175/QĐ-HVN 28/07/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Anh giữ chức Trưởng phòng Thí nghiệm trung tâm khoa học và công nghệ thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026.
44 3521/QĐ-HVN 24/06/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Hương Lan, giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2016-2021 và giao nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
45 3520/QĐ-HVN 24/06/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hải, giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2016-2021
46 3519/QĐ-HVN 24/06/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hà Nghĩa giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Sư phạm công nghệ, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
47 3518/QĐ-HVN 24/06/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Công Ước giữ chức Trưởng Bộ môn Sư phạm công nghệ, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
48 3517/QĐ-HVN 24/06/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Là giữ chức Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
49 3516/QĐ-HVN 24/06/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thanh Hiền thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phương pháp giáo dục, Khoa Sư phạm và Ngoại ngũ (cũ) do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hết nhiệm kỳ công tác
50 3514/QĐ-HVN 24/06/2022 Quyết định để bà Bùi Thị Là thôi giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ (cũ) do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay2,595
  • Tháng hiện tại13,789
  • Tổng lượt truy cập3,026,511
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây