Văn bản theo cơ quan ban hành: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 4250/QĐ-HVN 12/11/2020 Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020
2 4246/QĐ-HVN 12/11/2020 Quyết định chuyển Tổ Cảnh quan và Tổ Môi trường thuộc Bệnh viện Cây trồng sang Văn phòng Học viện
3 4207/QĐ-HVN 10/11/2020 Quyết định nâng bậc thường xuyên đối với ông Nguyễn Công Ước, Ban Thanh tra
4 4206/QĐ-HVN 10/11/2020 Quyết định nâng bậc thường xuyên đối với ông Lê Việt Phương, Khoa Chăn nuôi
5 3833/QĐ-HVN 15/10/2020 Quyết định nâng bậc thường xuyên đối với bà Lê Minh Nguyệt, Khoa Công nghệ thực phẩm
6 4201/QĐ-HVN 10/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2019-2020 (Đơn vị)
7 4178/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2019-2020 (Học viện)
8 4177/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (Đơn vị)
9 4176/QĐ-HVN 09/11/2020 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2019-2020 (Học viện)
10 4050/QĐ-HVN 29/10/2020 Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Tám giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh, nhiệm kỳ 2016-2021
11 4049/QĐ-HVN 29/10/2020 Bổ nhiệm ông Hoàng Hiệp, giữ chức Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh, nhiệm kỳ 2016-2021.
12 4048/QĐ-HVN 29/10/2020 Quyết định đổi tên Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường thành Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh
13 3960/QĐ-HVN 23/10/2020 Quyết định thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Học viện nhiệm kỳ 2016 - 2021
14 3942/QĐ-HVN 23/10/2020 Quyết định thanh toán tiền vượt giờ năm học 2019-2020
15 3941/QĐ-HVN 23/10/2020 Quyết định thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp năm học 2019-2020
16 3917/QĐ-HVN 22/10/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các giảng viên thỉnh giảng (bổ sung lần 2)
17 3953/QĐ-HVN, 4007/QĐ-HVN 23/10/2020 Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức và người lao động năm học 2019-2020
18 42/HĐHV-QN 12/10/2020 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
19 3738/QĐ-HVN 08/10/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2019-2020 đối với các giảng viên thỉnh giảng (bổ sung lần 1)
20 3712/QĐ-HVN 07/10/2020 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2019-2020 cho các giảng viên thỉnh giảng
21 3667/QĐ-HVN 05/10/2020 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy lớp tổ chức riêng (lớp đặc biệt) học kỳ II năm học 2019-2020
22 3544/QĐ-HVN 28/09/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2019-2020
23 3543/QĐ-HVN 28/09/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền hướng dẫn luận án, luận văn, khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 đối với giảng viên thỉnh giảng
24 2193/QĐ-HVN 29/06/2020 Quyết định nghiệm thu khối lượng giờ giảng, thanh lý hợp đồng và thanh toán tiền thỉnh giảng (hoạt động giảng dạy) học kỳ II năm học 2019-2020 đối với giảng viên thỉnh giảng
25 3464/QĐ-HVN 23/09/2020 Quyết định thanh toán tiền giảng dạy ngoài giờ (Mã LOP) học kỳ II năm học 2019-2020
26 1364/QĐ-HVN 07/07/2014 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013-2014 (Học viện)
27 1365/QĐ-HVN 07/07/2014 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013-2014 (Đơn vị)
28 2141/QĐ-HVN 31/07/2018 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2017-2018 (Học viện)
29 2142/QĐ-HVN 31/07/2018 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2017-2018 (Đơn vị)
30 3228/QĐ-HNV 09/08/2017 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016-2017 (Học viện)
31 3226/QĐ-HNV 09/08/2017 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2016-2017 (Đơn vị)
32 1366/QĐ-HVN 07/07/2014 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2013-2014 (Học viện)
33 1367/QĐ-HVN 07/07/2014 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2013-2014 (Đơn vị)
34 2349/QĐ-HVN 10/08/2016 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2015-2016 (Học viện)
35 2350/QĐ-HVN 10/08/2016 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2015-2016 (Đơn vị)
36 2292/QĐ-HVN 31/07/2015 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015 (Học viện)
37 2294/QĐ-HVN 31/07/2015 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc năm học 2014-2015 (Học viện)
38 2295/QĐ-HVN 31/07/2015 Quyết định công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm học 2014-2015 (Đơn vị)
39 2293/QĐ-HVN 31/07/2015 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2014-2015 (Đơn vị)
40 2347/QĐ-HVN 10/08/2016 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 (Học viện)
41 2348/QĐ-HVN 10/08/2016 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 (Đơn vị)
42 2139/QĐ-HVN 31/07/2018 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 (Học viện)
43 2140/QĐ-HVN 31/07/2018 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2017-2018 (Đơn vị)
44 3229/QĐ-HVN 09/08/2017 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 (Học viện)
45 3227/QĐ-HVN 09/08/2017 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm học 2016-2017 (Đơn vị)
46 2187/QĐ-HVN 29/06/2020 Quyết định số 2187/QĐ-HVN ngày 29/6/2020 về việc thanh toán tiền vượt giờ nghiên cứu khoa học năm 2019
47 3192/QĐ-HVN 04/09/2020 Quyết định bổ nhiệm bà Trương Thị Thu Hạnh, giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội
48 3191/QĐ-HVN 04/09/2020 Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Thanh, giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội
49 3190/QĐ-HVN 04/09/2020 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Dũng, giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội
50 3189/QĐ-HVN 04/09/2020 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Minh Khuê, giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Xã hội học, Khoa Khoa học xã hội
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,228
  • Tháng hiện tại36,070
  • Tổng lượt truy cập938,778
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây