Thông báo số 1031/HVN-TCCB ngày 06/08/2019 về kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Thứ ba - 06/08/2019 00:53 1.010 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

HĐ GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2019

 

Số:   1031 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 06   tháng  8  năm 2019

V/v: kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân

 

            Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2019 (Hội đồng) được thành lập theo Quyết định số 1626/QĐ-HVN ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hội đồng đã tiếp nhận được hồ sơ của 05 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm: 01 ứng viên chức danh giáo sư và 04 ứng viên chức danh phó giáo sư, là giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 và Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản.

            Căn cứ các văn bản pháp quy về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019, trong các ngày 05 và ngày 06 tháng 8 năm 2019, Hội đồng đã tiến hành họp xét và công nhận cho 04 ứng viên có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh

Ngành

Nơi công tác

1.      

Nguyễn Văn Thanh

Giáo sư

Thú y

HV Nông nghiệp VN

2.      

Nguyễn Xuân Cảnh

Phó Giáo sư

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp VN

3.      

Đặng Thị Lụa

Phó Giáo sư

Thủy sản

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1

4.      

Nguyễn Đức Tùng

Phó Giáo sư

Nông nghiệp

HV Nông nghiệp VN

                       

            Hội đồng xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và các cá nhân kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

            Đề nghị các đơn vị, cá nhân có ý kiến phản ánh bằng văn bản xin gửi về Tổ Thư ký của Hội đồng Giáo sơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2019.

            Địa chỉ liên hệ: Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội./.

 

Nơi nhận:

   - Như trên;

   - HĐGS Nhà nước (để b/c);

   - Thành viên HĐGSCS;

   - Viện NC NTTS 1;

   - Lưu VT, TCCB, HĐGSCS.

 

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

GS.TS. Trần Đức Viên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây