Thông báo số 462/HVN-TCCB ngày 19/04/2019 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

Thứ năm - 18/04/2019 21:15 390 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   462 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 19   tháng  4  năm 2019

V/v xét công nhận đạt tiêu chuẩn

chức danh GS, PGS năm 2019

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

 

            Thực hiện Thông báo số 73/TB-HĐGSNN ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Học viện thông báo tới các đơn vị lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2019 như sau:

 

STT

Ngày/ tháng/năm

Nội dung công việc

1.         

03/05/2019

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên đăng ký xét đạt công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Ban Tổ chức cán bộ (Phòng 203, Nhà Hành chính).

2.         

20/05/2019

Hạn cuối cùng Học viện gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và lịch xét về HĐGSNN.

3.         

01/06/2019 -08/06/2019

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

4.         

05/07/2019

Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở và ứng viên gửi bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS lên trang thông tin điện tử của HĐGSNN.

5.         

10/07/2019 -10/08/2019

Hội đồng Giáo sư cơ sở họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

7.         

25/08/2019

Hạn cuối cùng Hội đồng Giáo sư cơ sở nộp các tài liệu theo quy định cho Hội đồng Giáo sư nhà nước.

 

            Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, các nhà giáo chủ động tiến hành các việc liên quan.

            Nội dung Thông báo, các văn bản về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư xin tham khảo thêm tại trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ (Mục Chức danh GS, PGS)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Thông báo số 73/TB-HĐGSNN ngày 10/04/2019.

 

2. Thông báo số 462/HVN-TCCB ngày 19/04/2019.

 

3. Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018.

 

4. Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019.

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây