Thông báo số 89/TB-QLĐT ngày 12/5/2021 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Thứ tư - 12/05/2021 04:10 1.407 0
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
------------------------------------
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số:     89    /TB-QLĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------------------------------
Hà Nội, ngày  12  tháng  5  năm 2021
 

THÔNG BÁO

Về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021
------------------------------------------------
 
          Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;
          Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT;
          Thực hiện Công văn số 13/HĐGSNN ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về việc  xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện đã tổ chức họp và thống nhất đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 như sau:
 
  
TT Họ và tên Chức
danh
Đơn vị Ngành
1 Đỗ Kim Chung GS Khoa KT và PTNT Kinh tế
2 Phạm Văn Cường GS Khoa Nông họ c Nông nghiệp
3 Nguyễn Thị Lan GS Khoa Thú y Thú y
4 Vũ Văn Liết GS Khoa Nông học Nông nghiệp
5 Vũ Đình Tôn GS Khoa Chăn nuôi Chăn nuôi
6 Nguyễn Xuân Trạch GS Khoa Chăn nuôi Chăn nuôi
7 Trần Đức Viên GS Khoa TN và MT Nông nghiệp
8 Nguyễn Hoàng Anh PGS Khoa CNTP Nông nghiệp
9 Ngô Thế Ân PGS Khoa TN và MT Nông nghiệp
10 Nguyễn Đức Bách PGS Khoa CNSH Sinh học
11 Nguyễn Xuân Cảnh PGS Khoa CNSH Nông nghiệp
12 Phạm Kim Đăng PGS Khoa Chăn nuôi Chăn nuôi
13 Huỳnh Thị Mỹ Lệ PGS Khoa Thú y Thú y
14 Hoàng Đức Liên PGS Khoa Cơ Điện Cơ khí
15 Nguyễn Thị Thanh Thủy PGS Khoa CNTP Nông nghiệp
16 Kim Văn Vạn PGS Khoa Thủy sản Thủy sản

          Vậy, Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông báo công khai đến các đơn vị trong Học viện về kết quả đề cử danh sách thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 trong 02 ngày kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2021.
          Ý kiến phản ánh của đơn vị và cá nhân (nếu có), đề nghị gửi bằng văn bản về Thư ký Hội đồng Khoa học và Đào tạo (TS. Nguyễn Viết Đăng, Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Email: nguyenvietdang@vnua.edu.vn) trước 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 5 năm 2021./.
 
Nơi nhận:                                          
- Các đơn vị trong Học viện;
- Giám đốc Học viện (để b/c);
- Chủ tịch và Thành viên HĐKHĐT;
- Website của Học viện;
- Lưu VT, QLĐT, TCCB, HĐKHĐT.
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

Đã ký


GS.TS. Trần Đức Viên

Nguồn tin: Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây