Văn bản theo chủ đề: Bổ nhiệm, miễn nhiệm

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4 4495/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Mão thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng
5 4492/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định để bà Lê Thị Kim Lan thôi kiêm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
6 4491/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định để ông Trần Văn Hậu thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
7 3912/QĐ-HVN 13/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh kiêm giữ nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Giống vật nuôi chất lượng cao cho đến khi có quyết định mới
8 3789/QĐ-HVN 06/07/2023 Quyết định giao ông Bùi Huy Doanh giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới
9 3788/QĐ-HVN 06/07/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Lưu Văn Duy giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
10 3787/QĐ-HVN 06/07/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thiêm thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác
11 3615/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định giao ông Vũ Duy Hoàng giữ nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học cho đến khi có quyết định mới
12 3614/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định để ông Trần Anh Tuấn thôi kiêm giữ chức Phó Giám đốc và nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác và cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức vụ, nhiệm vụ.
13 3588/QĐ-HVN 28/06/2023 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Vinh giữ nhiệm vụ phụ trách Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi cho đến khi có quyết định mới.
14 3587/QĐ-HVN 28/06/2023 Quyết định để bà Đặng Thúy Nhung thôi giữ chức Trưởng Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác.
15 3253/QĐ-HVN 13/06/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Giang thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác.
16 2853/QĐ-HVN 23/05/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Vũ Quỳnh Hương giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026
17 2774/QĐ-HVN 18/05/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
18 2773/QĐ-HVN 18/05/2023 Quyết định để ông Nguyễn Đắc Dũng thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
19 2570/QĐ-HVN 09/05/2023 Quyết định bổ nhiệm lại Trương Quang Lâm giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
20 2542/QĐ-HVN 08/05/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Minh Hải giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
21 2541/QĐ-HVN 08/05/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác
22 2489/QĐ-HVN 07/05/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Trần Khánh Dư giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
23 2488/QĐ-HVN 07/05/2023 Quyết định để bà Vũ Hải Hà thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
24 2442/QĐ-HVN 03/05/2023 Quyết định giao bà Bùi Hồng Quý giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
25 2367/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Đức Hoàn kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026
26 2366/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định để ông Nguyễn Công Toản thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 do cá nhân được Giám đốc Học viện cử đi học Tiến sĩ tại nước ngoài
27 2365/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định giao ông Lê Ngọc Hướng kiêm giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn cho đến khi có quyết định mới
28 2364/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định để ông Trần Thế Cường thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
29 2363/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Duy Hoàng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
30 2362/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định giao ông Nguyễn Chung Thông giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
31 2361/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Văn Phan giữ chức Phó Trưởng phòng Thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
32 2360/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Duyên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2021-2026.
33 2349/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Toản thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác.
34 2061/QĐ-HVN 12/04/2023 Bổ nhiệm lại ông Hồ Ngọc Cường giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế tài nguyên và môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
35 1969/QĐ-HVN 06/04/2023 Bổ nhiệm ông Đỗ Trường Lâm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
36 1344/QĐ-HVN 09/03/2023 Quyết định giao ông Trần Thế Cường giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
37 1343/QĐ-HVN 09/03/2023 Quyết định để ông Dương Nam Hà thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 do cá nhân được tạm hoãn hợp đồng làm việc
38 1434/QĐ-HVN 14/03/2023 Quyết định để bà Đỗ Thị Tám thôi giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ và do hết nhiệm kỳ công tác
39 1123/QĐ-HVN 28/02/2023 Quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Trí Dương giữ chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm, nhiệm kỳ 2021-2026
40 21/NQ-HĐ 29/01/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Huyên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện, khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026
41 610/QĐ-HVN 08/02/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Hán Quang Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
42 609/QĐ-HVN 08/02/2023 Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Lan giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026.
43 608/QĐ-HVN 08/02/2023 Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Đức Hoàn giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao, nhiệm kỳ 2021-2026.
44 369/QĐ-HVN 29/01/2023 Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với ông Hồ Ngọc Ninh và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026
45 311/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định để bà Phan Thị Phương Thảo thôi giữ chức Phó Trường Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm từ ngày 01 tháng 01 năm 2023
46 312/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định thay đổi vị trí việc làm đối với bà Nguyễn Thị Trang Nhung và giao nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản trị du lịch và Lữ hành, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho đến khi có quyết định mới
47 7573/QĐ-HVN 29/12/2022 Quyết định giao ông Nguyễn Văn Mão, Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng, giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 cho đến khi có quyết định mới
48 7460/QĐ-HVN 27/12/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Ước giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cơ Điện và Đào tạo lái xe, nhiệm kỳ 2021-2026
49 7430/QĐ-HVN 26/12/2022 Quyết định giao bà Nguyễn Thị Hương giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cho đến khi có quyết định mới
50 7429/QĐ-HVN 26/12/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ chức Phó Trường Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác
51 7248/QĐ-HVN 19/12/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
52 7247/QĐ-HVN 19/12/2022 Quyết định để ông Luyện Hữu Cử thôi kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
53 6671/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định giao ông Trương Hà Thái giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Thú y cho đến khi có quyết định mới
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay4,866
  • Tháng hiện tại195,561
  • Tổng lượt truy cập5,167,949
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây