Văn bản theo lĩnh vực: Thôi chức vụ, nhiệm vụ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2393/QĐ-HVN 08/05/2022 Quyết định để bà Trần Thị Đức Tám thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai, Khoa Thú y do hết nhiệm kỳ công tác
2 2253/QĐ-HVN 28/04/2022 Quyết định để bà Phạm Thị Lam Hồng thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn thủy sản, Khoa Thủy sản do hết nhiệm kỳ công tác
3 2123/QĐ-HVN 24/04/2022 Quyết định để bà Đinh Thị Hiền thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ chế biến, Khoa Công nghệ thực phẩm do hết nhiệm kỳ công tác
4 1808/QĐ-HVN 06/04/2022 Để bà Đỗ Thị Kim Hương thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên do hết nhiệm kỳ công tác và do cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức vụ
5 1807/QĐ-HVN 06/04/2022 Để ông Nguyễn Văn Quân thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên do hết nhiệm kỳ công tác và để chuẩn bị nhận nhiệm vụ công tác mới
6 1805/QĐ-HVN 06/04/2022 Để bà Mai Thị Thanh Thủy thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện, Khoa Cơ Điện do hết nhiệm kỳ công tác
7 1803/QĐ-HVN 06/04/2022 Để ông Dương Văn Nhiệm thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Thú y cộng đồng, Khoa Thú y do hết nhiệm kỳ công tác
8 1801/QĐ-HVN 06/04/2022 Để bà Đặng Thị Thúy Huyền thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tự động hóa, Khoa Cơ Điện do hết nhiệm kỳ công tác
9 1798/QĐ-HVN 06/04/2022 Để ông Nguyễn Văn Quân thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
10 1601/QĐ-HVN 27/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Chí Thành thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Di truyền giống gia súc, Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác
11 1419/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đắc Dũng thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội
12 1417/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định để ông Vũ Văn Tuấn thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Pháp luật, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
13 1415/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Cường thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Thực vật, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác
14 1300/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Tuấn Sơn thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
15 1305/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Bùi Trần Anh Đào thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y
16 1302/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Đỗ Quang Giám thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
17 1301/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Sử Thanh Long thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y
18 1293/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Lê Vũ Quân thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp (cũ), Khoa Cơ Điện
19 1289/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Việt Long thôi kiêm nhiệm chức Phó Trưởng Bộ môn Cây lương thực, Khoa Nông học
20 1171/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thu Hà thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Nông hóa (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức
21 1166/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Quang Học thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Quy hoạch đất, Khoa Tài nguyên và Môi trường do cá nhân hết tuổi làm công tác quản lý
22 1164/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định để bà Ngô Thị Dung thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Tài nguyên nước (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
23 1147/QĐ-HVN 03/03/2022 Quyết định để bà Cao Việt Hà thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Khoa học đất (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức
24 1107/QĐ-HVN 02/03/2022 Quyết định để bà Phạm Thị Lan Hương thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Nội - Chẩn - Dược lý, Khoa Thú y do hết nhiệm kỳ công tác
25 1089/QĐ-HVN 01/03/2022 Quyết định để bà Lê Thị Kim Thanh thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
26 1087/QĐ-HVN 01/03/2022 Quyết định để bà Đinh Thị Hải Vân thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
27 1085/QĐ-HVN 01/03/2022 Quyết định để bà Đinh Hồng Duyên thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Vi sinh vật, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
28 1083/QĐ-HVN 01/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường, thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Tài nguyên và Môi trường
29 1080/QĐ-HVN 01/03/2022 Quyết định để ông Ngô Công Thắng thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin do hết nhiệm kỳ công tác
30 1077/QĐ-HVN 01/03/2022 Quyết định để ông Tống Ngọc Tuấn thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện do cá nhân hết tuổi làm công tác quản lý
31 1067/QĐ-HVN 01/03/2022 Quyết định để ông Trần Quốc Vinh thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai (cũ), Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
32 1065/QĐ-HVN 01/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Trường thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Cơ Điện do hết nhiệm kỳ công tác
33 671/QĐ-HVN 07/02/2022 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Thảo thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ thông tin
34 637/QĐ-HVN 06/02/2022 Quyết định để ông Trịnh Quang Huy thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
35 636/QĐ-HVN 06/02/2022 Quyết định để ông Nguyễn Thanh Lâm thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác.
36 456/QĐ-HVN 23/01/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức cán bộ
37 299/QĐ-HVN 16/01/2022 Quyết định để ông Phạm Văn Hùng, thôi giữ chức Trưởng Ban Tài chính và Kế toán
38 6508/QĐ-HVN 21/12/2021 Quyết định để bà Đặng Thúy Nhung, Trưởng Phòng Thí nghiệm trung tâm, Khoa Chăn nuôi thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác.
39 6507/QĐ-HVN 21/12/2021 Quyết định để ông Đỗ Đức Lực, Trưởng Bộ môn Di truyền giống, Khoa Chăn nuôi, thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác.
40 6503/QĐ-HVN 21/12/2021 Quyết định để ông Trần Quốc Vinh, Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai, Khoa Tài nguyên và Môi trường, thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác.
41 6237/QĐ-HVN 07/12/2021 Quyết định để ông Nguyễn Tất Thắng, thôi giữ chức Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên do cá nhân được giao nhiệm vụ công tác mới
42 6121/QĐ-HVN 02/12/2021 Quyết định để ông Nguyễn Ngọc Dũng, thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề với lý do cá nhân đã chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị
43 6119/QĐ-HVN 02/12/2021 Quyết định để bà Lê Huỳnh Thanh Phương, thôi giữ chức Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ với lý do cá nhân hết tuổi làm công tác quản lý
44 5412/QĐ-HVN 03/11/2021 Quyết định để bà Chu Thị Kim Loan, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác
45 5342/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh học động vật, Khoa Chăn nuôi
46 5341/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Công nghệ thực phẩm, thôi giữ chức Trưởng Ban Hợp tác quốc tế
47 5218/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Trịnh Đình Khuyến, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản do cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2021-2026.
48 5215/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Cảnh, thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học do cá nhân được giao nhiệm vụ công tác mới.
49 5213/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Lâm Hải, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật, Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
50 5210/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Chu Anh Tiệp, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay3,460
  • Tháng hiện tại112,405
  • Tổng lượt truy cập2,400,037
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây