Văn bản theo lĩnh vực: Thôi chức vụ, nhiệm vụ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1581/QĐ-HVN 04/04/2024 Quyết định để ông Nguyễn Công Tiệp thôi giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
2 431/QĐ-HVN 28/01/2024 Quyết định để bà Nguyễn Phượng Lê thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
3 7021/QĐ-HVN 20/12/2023 Quyết định để ông Nguyễn Minh Đức thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo kỹ năng mềm
4 6630/QĐ-HVN 30/11/2023 Quyết định để ông Ngô Tuấn Anh thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế
5 6628/QĐ-HVN 30/11/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Chung thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công tác quốc phòng - An ninh, Khoa Giáo dục quốc phòng
6 6626/QĐ-HVN 30/11/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
7 6593/QĐ-HVN 29/11/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thanh Huyền thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học
8 5469/QĐ-HVN 03/10/2023 Quyết định để ông Nguyễn Công Ước thôi kiêm giữa chức Trưởng Bộ môn Sư phạm công nghệ, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ
9 5278/QĐ-HVN 21/09/2023 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Hưởng thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ cơ khí, Khoa Cơ Điện
10 5279/QĐ-HVN 21/09/2023 Quyết định để bà Bùi Thị Lâm thôi giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
11 4495/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Mão thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Đường lối Quốc phòng-an ninh của Đảng, Khoa Giáo dục quốc phòng
12 4492/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định để bà Lê Thị Kim Lan thôi kiêm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
13 4491/QĐ-HVN 10/08/2023 Quyết định để ông Trần Văn Hậu thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác
14 3787/QĐ-HVN 06/07/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thiêm thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác
15 3614/QĐ-HVN 29/06/2023 Quyết định để ông Trần Anh Tuấn thôi kiêm giữ chức Phó Giám đốc và nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác và cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức vụ, nhiệm vụ.
16 3587/QĐ-HVN 28/06/2023 Quyết định để bà Đặng Thúy Nhung thôi giữ chức Trưởng Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác.
17 3253/QĐ-HVN 13/06/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Giang thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác.
18 2773/QĐ-HVN 18/05/2023 Quyết định để ông Nguyễn Đắc Dũng thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
19 2541/QĐ-HVN 08/05/2023 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác
20 2488/QĐ-HVN 07/05/2023 Quyết định để bà Vũ Hải Hà thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
21 2366/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định để ông Nguyễn Công Toản thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 do cá nhân được Giám đốc Học viện cử đi học Tiến sĩ tại nước ngoài
22 2364/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định để ông Trần Thế Cường thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
23 2349/QĐ-HVN 26/04/2023 Quyết định để ông Nguyễn Văn Toản thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao do hết nhiệm kỳ công tác.
24 1343/QĐ-HVN 09/03/2023 Quyết định để ông Dương Nam Hà thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Phân tích định lượng, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 do cá nhân được tạm hoãn hợp đồng làm việc
25 1434/QĐ-HVN 14/03/2023 Quyết định để bà Đỗ Thị Tám thôi giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu tăng trưởng xanh kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ và do hết nhiệm kỳ công tác
26 311/QĐ-HVN 17/01/2023 Quyết định để bà Phan Thị Phương Thảo thôi giữ chức Phó Trường Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm từ ngày 01 tháng 01 năm 2023
27 7429/QĐ-HVN 26/12/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thị Hương thôi giữ chức Phó Trường Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác
28 7247/QĐ-HVN 19/12/2022 Quyết định để ông Luyện Hữu Cử thôi kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Khoa học học đất và Dinh dưỡng cây trồng, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
29 6667/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để bà Vũ Thị Thúy Hằng thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ và do hết nhiệm kỳ công tác
30 6665/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để ông Vũ Văn Liết thôi giữ nhiệm vụ Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ nhiệm vụ
31 6661/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để bà Phạm Hương Lan thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn và nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tiếng Anh cơ bản, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ công tác
32 6660/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để bà Trần Thị Hải thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ công tác
33 6658/QĐ-HVN 24/11/2022 Quyết định để bà Trương Thị Thu Hạnh thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
34 6428/QĐ-HVN 15/11/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đăng Thiện thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
35 6428/QĐ-HVN 15/11/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đăng Thiện thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao
36 6350/QĐ-HVN 10/11/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hoài Nam thôi kiêm nhiệm giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y
37 5752/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định để bà Lê Thị Thanh Hảo thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tài chính và nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Tài chính, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác
38 5749/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hải Núi thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh và phụ trách Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do cá nhân được giao nhiệm vụ công tác mới
39 5746/QĐ-HVN 10/10/2022 Quyết định để ông Vũ Ngọc Huyên thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Cơ Điện
40 5056/QĐ-HVN 07/09/2022 Quyết định để ông Ngô Sỹ Đạt thôi giữ chức Phó Giám đốc và nhiệm vụ phụ trách Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp.
41 4929/QĐ-HVN 04/09/2022 Quyết định để ông Nguyễn Thanh Hải thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Cơ Điện để nhận nhiệm vụ mới.
42 4928/QĐ-HVN 04/09/2022 Quyết định để ông Nguyễn Viết Đăng thôi giữ chức Trưởng Ban Quản lý đào tạo do cá nhân có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.
43 4447/QĐ-HVN 09/08/2022 Quyết định để ông Nguyễn Trọng Tuynh thôi giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên
44 4283/QĐ-HVN 02/08/2022 Quyết định để bà Trần Ánh Tuyết thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản do hết nhiệm kỳ công tác
45 3516/QĐ-HVN 23/06/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thanh Hiền thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phương pháp giáo dục, Khoa Sư phạm và Ngoại ngũ (cũ) do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hết nhiệm kỳ công tác
46 3514/QĐ-HVN 23/06/2022 Quyết định để bà Bùi Thị Là thôi giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ (cũ) do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức
47 3514/QĐ-HVN 23/06/2022 Quyết định để bà Trần Thị Hà Nghĩa thôi giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ (cũ) và Trưởng Bộ môn Tâm lý, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ (cũ) do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức
48 3457/QĐ-HVN 22/06/2022 Quyết định để ông Trần Thanh Hải thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Hóa học, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
49 3456/QĐ-HVN 22/06/2022 Quyết định để bà Vũ Thi Hoàn thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Vi sinh vật, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
50 3455/QĐ-HVN 22/06/2022 Quyết định để bà Phan Thị Thúy thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Sinh thái nông nghiệp, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay4,602
  • Tháng hiện tại85,479
  • Tổng lượt truy cập7,096,074
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây