Văn bản theo lĩnh vực: Thôi chức vụ, nhiệm vụ

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 456/QĐ-HVN 23/01/2022 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Tổ chức cán bộ
52 299/QĐ-HVN 16/01/2022 Quyết định để ông Phạm Văn Hùng, thôi giữ chức Trưởng Ban Tài chính và Kế toán
53 6508/QĐ-HVN 21/12/2021 Quyết định để bà Đặng Thúy Nhung, Trưởng Phòng Thí nghiệm trung tâm, Khoa Chăn nuôi thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác.
54 6507/QĐ-HVN 21/12/2021 Quyết định để ông Đỗ Đức Lực, Trưởng Bộ môn Di truyền giống, Khoa Chăn nuôi, thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác.
55 6503/QĐ-HVN 21/12/2021 Quyết định để ông Trần Quốc Vinh, Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai, Khoa Tài nguyên và Môi trường, thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác.
56 6237/QĐ-HVN 07/12/2021 Quyết định để ông Nguyễn Tất Thắng, thôi giữ chức Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên do cá nhân được giao nhiệm vụ công tác mới
57 6121/QĐ-HVN 02/12/2021 Quyết định để ông Nguyễn Ngọc Dũng, thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề với lý do cá nhân đã chấm dứt hợp đồng lao động với đơn vị
58 6119/QĐ-HVN 02/12/2021 Quyết định để bà Lê Huỳnh Thanh Phương, thôi giữ chức Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ với lý do cá nhân hết tuổi làm công tác quản lý
59 5412/QĐ-HVN 03/11/2021 Quyết định để bà Chu Thị Kim Loan, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác
60 5342/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Nguyệt, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Sinh học động vật, Khoa Chăn nuôi
61 5341/QĐ-HVN 01/11/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Công nghệ thực phẩm, thôi giữ chức Trưởng Ban Hợp tác quốc tế
62 5218/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Trịnh Đình Khuyến, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản do cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức Trưởng Bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Thủy sản nhiệm kỳ 2021-2026.
63 5215/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Cảnh, thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Công nghệ vi sinh, Khoa Công nghệ sinh học do cá nhân được giao nhiệm vụ công tác mới.
64 5213/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Lâm Hải, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học thực vật, Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
65 5210/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Chu Anh Tiệp, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Canh tác học, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
66 5207/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để bà Đỗ Thị Hường, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
67 5205/QĐ-HVN 27/10/2021 Quyết định để ông Hà Viết Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Cây trồng, thôi kiêm nhiệm chức Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
68 4991/QĐ-HVN 18/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Bá Tiếp thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Tổ chức - Giải phẫu - Phôi thai, Khoa Thú y do hết nhiệm kỳ công tác
69 4968/QĐ-HVN 17/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Đức thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học động vật, Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
70 4963/QĐ-HVN 17/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Đức Huy Giám đốc Bệnh viện Cây trồng, Phó Trưởng Bộ môn Bệnh cây, Khoa Nông học thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác.
71 4964/QĐ-HVN 17/10/2021 Quyết định để bà Hồ Thị Thu Giang thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác và hết tuổi làm công tác quản lý.
72 4962/QĐ-HVN 17/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Quốc Chỉnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác và hết tuổi làm công tác quản lý.
73 4827/QĐ-HVN 10/10/2021 Quyết định để ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Cơ Điện thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Cơ Điện do hết nhiệm kỳ công tác
74 4227/QĐ-HVN 05/09/2021 Quyết định để ông Ngô Tuấn Anh thôi giữ nhiệm vụ Trưởng Khoa Công nghệ thông tin
75 4232/QĐ-HVN 05/09/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
76 4231/QĐ-HVN 05/09/2021 Quyết định để bà Trần Thị Hà Nghĩa thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ do hết nhiệm kỳ công tác.
77 4230/QĐ-HVN 05/09/2021 Quyết định để bà Nguyễn Thị Minh Hạnh thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác.
78 4229/QĐ-HVN 05/09/2021 Quyết định để bà Lê Thị Xuân thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác.
79 4228/QĐ-HVN 05/09/2021 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Nhuần thôi giữ chức Phó Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn do hết nhiệm kỳ công tác.
80 4178/QĐ-HVN 31/08/2021 Quyết định để bà Trần Thị Lan Hương thôi giữ chức: Phó Trưởng Khoa Công nghệ thực phẩm và Trưởng Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng, Khoa Công nghệ thực phẩm kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021
81 3204/QĐ-HVN 30/06/2021 Để bà Nguyễn Thị Diễn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, thôi giữ chức Trưởng Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác.
82 3168/QĐ-HVN 29/06/2021 Để ông Lê Minh Lư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, thôi giữ chức Trưởng Khoa Cơ Điện do hết tuổi làm công tác quản lý để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học theo quy định
83 3165/QĐ-HVN 29/06/2021 Để ông Phạm Văn Cường, Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Học viện, thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Tài nguyên và Môi trường.
84 2745/QĐ-HVN 09/06/2021 Quyết định để ông Trần Nguyễn Hà, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế, thôi giữ chức Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
85 1982/QĐ-HVN 28/04/2021 Quyết định để ông Phạm Quang Dũng, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm Tin học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thôi giữ nhiệm vụ Phụ trách Khoa Công nghệ thông tin và Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin do cá nhân đề nghị không xem xét bổ nhiệm.
86 1977/QĐ-HVN 28/04/2021 Quyết định để ông Đặng Kim Sơn, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên, thôi giữ nhiệm vụ Giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ nhiệm vụ.
87 1979/QĐ-HVN 28/04/2021 Quyết định để ông Ngô Thế Ân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, thôi giữ chức Trưởng Khoa Môi trường (cũ) do tổ chức lại đơn vị.
88 1980/QĐ-HVN 28/04/2021 Quyết định để bà Cao Việt Hà, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, thôi giữ chức Trưởng Khoa Quản lý đất đai (cũ) do tổ chức lại đơn vị.
89 1664/QĐ-HVN 11/04/2021 Quyết định để ông Nguyễn Đức Bách, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, thôi giữ chức Trưởng Khoa Công nghệ sinh học do hết nhiệm kỳ công tác.
90 1662/QĐ-HVN 11/04/2021 Quyết định để ông Trần Hữu Cường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, thôi giữ chức Trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh do hết nhiệm kỳ công tác.
91 136/QĐ-HVN 07/01/2021 Quyết định để ông Trần Quang Trung, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tài chính và Kế toán
92 4631/QĐ-HVN 06/12/2020 Quyết định để ông Đặng Thái Hải, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Hóa sinh động vật, Khoa Chăn nuôi kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 do hết tuổi làm công tác quản lý
93 4628/QĐ-HVN 06/12/2020 Quyết định để ông Lê Ngọc Tú, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ
94 3183/QĐ-HVN 03/09/2020 Quyết định để ông Tạ Quang Giảng, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (cũ), Khoa Khoa học xã hội do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức.
95 3182/QĐ-HVN 03/09/2020 Quyết định để ông Lê Văn Hùng, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin (cũ), Khoa Khoa học xã hội do sắp xếp lại cơ cấu tổ chức.
96 3104/QĐ-HVN 30/08/2020 Quyết định để ông Trịnh Hùng Sơn, thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Khoa Giáo dục quốc phòng
97 3103/QĐ-HVN 30/08/2020 Quyết định để ông Lưu Văn Chiến, thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp, Khoa Cơ Điện
98 3102/QĐ-HVN 30/08/2020 Quyết định để ông Nguyễn Tất Thắng, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
99 194/QĐ-HVN 16/01/2020 Để ông Nguyễn Trọng Kương, Tiến sĩ, Giảng viên, thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Toán - Tin ứng dụng, Khoa Công nghệ thông tin kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2020
100 4766/QĐ-HVN 15/12/2019 Để ông Vũ Hồng Quảng, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên, thôi giữ chức Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng với lý do cá nhân có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ.
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay6,128
  • Tháng hiện tại20,693
  • Tổng lượt truy cập2,602,868
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây