Công văn số 456/HVN-TCCB ngày 19/3/2021 về việc đăng ký nhu cầu thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2021

Thứ bảy - 20/03/2021 06:15 1.905 0
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
-------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------
Số:   456   /HVN-TCCB Hà Nội, ngày  19   tháng   3   năm 2021
V/v đăng ký nhu cầu thi hoặc xét
thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2021
 
     
 
Kính gửi:       Các đơn vị trong Học viện
 

           Thực hiện Công văn số 1561/BNN-TCCB ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo để xây dựng Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021. Giám đốc Học viện đề nghị Trưởng các đơn vị căn cứ vào nhu cầu sử dụng lập danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2021 của đơn vị (theo mẫu đính kèm) gửi về Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ), gửi biểu mẫu (file Excel) theo địa chỉ thư điện tử: tccb@vnua.edu.vn chậm nhất là ngày 25/03/2021 để Học viện tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. 

           Nội dung các văn bản, biểu mẫu có thể xem trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB,LT(45).
GIÁM ĐỐC

Đã ký

Nguyễn Thị Lan
 
Chi tiết xin xem trong file đính kèm

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây