Công văn số 27/HVN-TCCB ngày 19/02/2019 về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ

Thứ hai - 18/02/2019 22:16 767 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   27 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    19   tháng  02  năm 2019

V/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ

 

 

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị trong Học viện

           

            Thực hiện Công văn số 564/BNV-ĐT ngày 01/01/2019 của Bộ Nội vụ và Công văn số 931/BNN-TCCB ngày 15/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ, Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị:

            - Thống kê thực trạng công chức, viên chức của đơn vị và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo biểu mẫu.

            - Kiến nghị, đề xuất cụ thể của đơn vị về giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho công chức, viên chức phục vụ thực thi công vụ và đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

            Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 21/02/2019 (đồng thời gửi file mềm đến địa chỉ email: btkvan@vnua.edu.vn).

            Trân trọng!

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB, KV(50).        

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

 

 

Mẫu biểu kèm theo

File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây