Thông báo số 959/HVN-TCCB ngày 25/07/2019 về việc niêm yết kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2019

Thứ tư - 24/07/2019 23:02 1.456 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

HỘI ĐỒNG LƯƠNG

 

Số:   959 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 25   tháng  7  năm 2019

V/v: niêm yết kết quả

nâng bậc lương đợt 1 năm 2019

 

 

Kính gửi:           Các đơn vị trong Học viện

 

            Thực hiện chủ trương, quy trình nâng bậc lương đợt 1 năm 2019 tại Thông báo số 699/HVN-TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; căn cứ quy định của Nhà nước, quy định của Học viện về đối tượng, tiêu chuẩn; căn cứ đề nghị của đơn vị, Hội đồng Lương Học viện đã tiến hành họp vào ngày 25 tháng 7 năm 2019 để xét duyệt nâng bậc lương đợt 1 năm 2019 đối với công chức, viên chức và người lao động của Học viện.

            Hội đồng Lương Học viện thông báo, niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức cán bộ kết quả danh sách công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương đượt 1 năm 2019 để các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động biết. Nếu có ý kiến không đồng ý đối với những công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương có tên trong danh sách trên, đề nghị gửi văn bản về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 30 tháng  7 năm 2019.

            Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT,TC,LT(40).

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Lan

 

 

Danh sách kết quả nâng bậc lương đợt 1 năm 2019

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây