Công văn số 753/HVN-TCCB ngày 04/05/2021 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường

Thứ ba - 04/05/2021 10:59 1.292 0
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
----------------------------------
Số:   753    / HVN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------------------------------------------
Hà Nội, ngày   04   tháng   5   năm 2021
V/v: thực hiện quy trình bổ nhiệm
Trưởng khoa Tài nguyên và Môi trường
 

 
Kính gửi: Khoa Tài nguyên và Môi trường
                                       
 
          Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
          Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được ban hành kèm theo Nghị quyết số 42/HĐHV-QN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
          Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam về công tác tổ chức cán bộ và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và Học viện, Giám đốc Học viện thông báo kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường theo nhiệm kỳ Giám đốc Học viện như sau:         

          1.  Đơn vị tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị đề xuất chủ trương bổ nhiệm (lần đầu) và xác định nguồn nhân sự bổ nhiệm. 
          a) Chủ trì: Trưởng đơn vị. 
          b) Thành phần: Cấp ủy và trưởng, phó đơn vị. Cấp ủy của Khoa bao gồm cấp ủy của Khoa Quản lý đất đai và Khoa Môi trường (cũ).
          c) Thư ký: Trợ lý tổ chức.
          d) Nội dung:
          + Thảo luận, thống nhất, xác định nhu cầu, cơ cấu, số lượng bổ nhiệm. Riêng đối với nhân sự từ nguồn tại chỗ khi bổ nhiệm (lần đầu) giới thiệu từ 02 đến 03 người đủ tiêu chuẩn trong quy hoạch để lựa chọn.
          + Thống nhất đề xuất chủ trương bổ nhiệm.
          + Lập hồ sơ đề xuất phê duyệt chủ trương bổ nhiệm gửi Giám đốc Học viện (thông qua Ban Tổ chức cán bộ) chậm nhất ngày 11 tháng 5 năm 2021, gồm có: (1) Tờ trình đề xuất phê duyệt chủ trương bổ nhiệm có thuyết minh rõ bổ nhiệm nguồn nhân sự tại đơn vị trong quy hoạch hoặc từ nơi khác trong quy hoạch của vị trí dự kiến đề xuất bổ nhiệm; (2) Biên bản cuộc họp tập thể lãnh đạo đơn vị; (3) Tóm tắt sơ yếu lý lịch của các nhân sự; (4) Các minh chứng về tiêu chuẩn khoa học công nghệ của nhân sự được đề xuất theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện.

          2. Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp báo cáo Giám đốc Học viện.
          3. Giám đốc Học viện kết luận phê duyệt hoặc không phê duyệt đề xuất chủ trương bổ nhiệm của đơn vị và thông báo tới đơn vị về kết quả phê duyệt.
          4. Đơn vị căn cứ kết quả phê duyệt để triển khai các bước bổ nhiệm theo quy định.
          Giám đốc Học viện thông báo tới đơn vị để biết và phối hợp với Học viện cùng triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCCB, LT(10).
GIÁM ĐỐC

 
Đã ký

Nguyễn Thị Lan

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

 Tags: bổ nhiệm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây