Thông báo số 258/HVN-TCCB ngày 16/3/2015 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2015

Chủ nhật - 15/03/2015 23:19 717 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   258 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    16   tháng  3  năm 2015

V/v đăng ký chỉ tiêu

tuyển dụng viên chức năm 2015

 

 

 

Kính gửi:           Các đơn vị trong Học viện

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

            Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy định về tuyển dụng viên chức được ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-HVN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu công tác và chiến lược phát triển Học viện. Học viện thông báo tới các đơn vị trong Học viện tiến hành rà soát nhân lực, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015, làm tờ trình nêu rõ về số lượng và yêu cầu tuyển dụng được xếp theo thứ tự ưu tiên (lập danh sách theo mẫu gửi kèm).

Đơn vị cần nêu rõ hình thức tuyển dụng theo từng vị trí công việc:

1. Tuyển dụng theo hình thức thi tuyển.

2. Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển đặc cách (điều kiện xét tuyển đặc cách được quy định tại Điều 1 của Quy định về tuyển dụng viên chức được ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-HVN ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Các văn bản trên hoàn thành gửi về Ban Tổ chức cán bộ chậm trước ngày 01/04/2015.

Nội dung Thông báo, Mẫu đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng xem trên Website của Ban Tổ chức cán bộ: http://www.vnua.edu.vn:85/tccb (Mục Tuyển dụng).

 

Nơi nhận:

-Như trên;

 -Lưu VT,TCCB.        

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Trần Đức Viên

 

1. Thông báo số 258/HVN-TCCB ngày 16/3/2015;

 

2. Mẫu đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2015

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây