Thông báo số 333/NNH-TCCB ngày 21/4/2014 về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2014

Thứ hai - 21/04/2014 00:20 636 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

—————————

Số: 333 /NNH-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2013

V/v đăng ký chỉ tiêu

tuyển dụng viên chức năm 2014

 

 

 


Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

            Căn cứ Điều lệ trường đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quy định về tuyển dụng viên chức được ban hành kèm theo Quyết định số 1580/QĐ-NNH ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ vào nhu cầu công tác và chiến lược phát triển Trường;

Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong Trường tiến hành rà soát nhân lực, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2014 làm tờ trình nêu rõ về số lượng và yêu cầu tuyển dụng được xếp theo thứ tự ưu tiên (lập danh sách theo mẫu gửi kèm).

Các văn bản trên hoàn thành gửi về Phòng TCCB chậm nhất ngày 17/5/2014.

Nội dung Thông báo, Mẫu đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng xem trên Website của Phòng Tổ chức cán bộ: http://www.hua.edu.vn/tccb (Mục Tuyển dụng).

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT,TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Trần Đức Viên

 

 

 

Mẫu đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng năm 2014

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây