Văn bản theo cơ quan ban hành: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
101 1982/QĐ-HVN 17/04/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Phan Thị Phương Thảo giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026
102 1981/QĐ-HVN 17/04/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Võ Văn Nam giữ chức Trưởng Ban Quản lý đầu tư, nhiệm kỳ 2021-2026
103 1980/QĐ-HVN 17/04/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Quy hoạch đất, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
104 1977/QĐ-HVN 17/04/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Phương Giang giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Sinh lý - Tập tính động vật, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026
105 1812/QĐ-HVN 06/04/2022 Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026
106 1810/QĐ-HVN 06/04/2022 Giao bà Nguyễn Lan Hương giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên cho đến khi có quyết định mới
107 1809/QĐ-HVN 06/04/2022 Giao ông Nguyễn Trọng Tuynh giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên cho đến khi có quyết định mới
108 1808/QĐ-HVN 06/04/2022 Để bà Đỗ Thị Kim Hương thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên do hết nhiệm kỳ công tác và do cá nhân có đơn đề nghị không giữ chức vụ
109 1807/QĐ-HVN 06/04/2022 Để ông Nguyễn Văn Quân thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên do hết nhiệm kỳ công tác và để chuẩn bị nhận nhiệm vụ công tác mới
110 1806/QĐ-HVN 06/04/2022 Giao bà Mai Thị Thanh Thủy giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện, Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
111 1805/QĐ-HVN 06/04/2022 Để bà Mai Thị Thanh Thủy thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện, Khoa Cơ Điện do hết nhiệm kỳ công tác
112 1804/QĐ-HVN 06/04/2022 Giao ông Hoàng Minh Đức giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Thú y, Khoa Thú y cho đến khi có quyết định mới
113 1803/QĐ-HVN 06/04/2022 Để ông Dương Văn Nhiệm thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Thú y cộng đồng, Khoa Thú y do hết nhiệm kỳ công tác
114 1802/QĐ-HVN 06/04/2022 Giao bà Đặng Thị Thúy Huyền giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Bộ môn Tự động hóa, Khoa Cơ Điện cho đến khi có quyết định mới
115 1801/QĐ-HVN 06/04/2022 Để bà Đặng Thị Thúy Huyền thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Tự động hóa, Khoa Cơ Điện do hết nhiệm kỳ công tác
116 1800/QĐ-HVN 06/04/2022 Giao ông Ngô Công Thắng giữ nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông tin cho đến khi có quyết định mới
117 1799/QĐ-HVN 06/04/2022 Giao ông Nguyễn Văn Quân giữ nhiệm vụ Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Tài nguyên và Môi trường cho đến khi có quyết định mới
118 1798/QĐ-HVN 06/04/2022 Để ông Nguyễn Văn Quân thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Tài nguyên và Môi trường do hết nhiệm kỳ công tác
119 1771/QĐ-HVN 05/04/2022 Bổ nhiệm lại ông Trương Hà Thái giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
120 1600/QĐ-HVN 27/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Vũ Ngọc Thắng giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Cây công nghiệp, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
121 1597/QĐ-HVN 27/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Bích Thủy giữ chức Trưởng Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026.
122 1602/QĐ-HVN 27/03/2022 Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Thịnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Di truyền giống gia súc, Khoa Chăn nuôi, nhiệm kỳ 2021-2026.
123 1601/QĐ-HVN 27/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Chí Thành thôi giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Di truyền giống gia súc, Khoa Chăn nuôi do hết nhiệm kỳ công tác
124 1379/QĐ-HVN 14/03/2022 Quyết định Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Đức giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Rau Hoa Quả và Cảnh quan, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
125 1368/QĐ-HVN 14/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Ngọc Anh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
126 1234/QĐ-HVN 07/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Trọng Phương, Phó Giáo sư kiêm giữ chức Trưởng Bộ môn Trắc địa bản đồ, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026.
127 1420/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hòa giữ chức Trưởng Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026.
128 1442/QĐ-HVN 17/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Bùi Thị Là giữ chức Trưởng Bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2021-2026.
129 1419/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Đắc Dũng thôi giữ nhiệm vụ phụ trách Bộ môn Triết học, Khoa Khoa học xã hội
130 1418/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Lê Thanh giữ chức Trưởng Bộ môn Khoa học chính trị, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
131 1416/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết đinh bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hạnh giữ chức Trưởng Bộ môn Pháp luật, Khoa Khoa học xã hội, nhiệm kỳ 2021-2026
132 1417/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định để ông Vũ Văn Tuấn thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Pháp luật, Khoa Khoa học xã hội do hết nhiệm kỳ công tác
133 1412/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Trưởng Bộ môn Hóa học, Khoa Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026
134 1414/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Thu Hà giữ chức Trưởng Bộ môn Thực vật, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026
135 1415/QĐ-HVN 15/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Hữu Cường thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Thực vật, Khoa Nông học do hết nhiệm kỳ công tác
136 1624/QĐ-HVN 07/04/2021 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các viện, trung tâm
137 1315/QĐ-HVN 13/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Hồng Hạnh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học, Khoa Nông học, nhiệm kỳ 2021-2026.
138 1312/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Thu giữ chức Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
139 1300/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Nguyễn Tuấn Sơn thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn
140 1306/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Tố Nga giữ chức Trưởng Bộ môn Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
141 1305/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Bùi Trần Anh Đào thôi kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Bệnh lý thú y, Khoa Thú y
142 1304/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Thu Hằng giữ chức Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, nhiệm kỳ 2021-2026
143 1303/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Đỗ Thị Kim Lành giữ chức Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y, nhiệm kỳ 2021-2026
144 1302/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Đỗ Quang Giám thôi kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Kế toán quản trị và Kiểm toán, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
145 1301/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định để ông Sử Thanh Long thôi giữ chức Trưởng Bộ môn Ngoại sản, Khoa Thú y
146 1299/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thanh Lan giữ chức Trưởng Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
147 1298/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Hiền giữ chức Trưởng Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 2021-2026
148 1297/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ chức Trưởng Bộ môn Thực phẩm và Dinh dưỡng, Khoa Công nghệ thực phẩm, nhiệm kỳ 2021-2026
149 1296/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Hải kiêm nhiệm giữ chức Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
150 1295/QĐ-HVN 10/03/2022 Quyết định bổ nhiệm lại ông Hoàng Xuân Anh giữ chức Phó Trưởng Bộ môn Máy nông nghiệp và thực phẩm, Khoa Cơ Điện, nhiệm kỳ 2021-2026
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay2,314
  • Tháng hiện tại68,200
  • Tổng lượt truy cập2,838,726
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây