Công văn số 557/HVN-TCCB ngày 02/4/2021 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Thứ sáu - 02/04/2021 03:43 2.222 0
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
-----------------------------------
Số:    557    /HVN-TCCB
V/v: thực hiện chính sách tinh giản biên chế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hà Nội, ngày  02  tháng   4  năm 2021


 

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện
 
 
             Thực hiện Công văn số 825/BNN-TCCB ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách biên chế. Giám đốc Học viện yêu cầu Trưởng đơn vị triển khai công tác về chính sách tinh giản biên chế trong năm 2022 như sau:
 
             1. Phổ biến, quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2020 (tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2030) của Chính phủ đến toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị mình.      
 
            2. Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của đơn vị; đánh giá phân loại đội ngũ viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Những trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề nghị giải quyết theo các hướng sau:
             a) Đề nghị đi đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho phù hợp;
             b) Đề nghị bố trí, luân chuyển đơn vị khác;
             c) Đề nghị thực hiện chính sách về hưu trước tuổi, thôi việc…
             Riêng viên chức và người lao động có đủ điều kiện và nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế cần làm đơn đề nghị, có ý kiến của đơn vị.

 
             3. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và lập danh sách các đối tượng (theo mẫu) tinh giản biên chế gửi về Học viện (qua Ban Tổ chức cán bộ) trước ngày 17 tháng 4 năm 2021 để Học viện tổng hợp báo cáo Bộ.           
 
             Các văn bản về thực hiện chính sách tinh giản biên chế được đăng tải trên website của Ban Tổ chức cán bộ.
                    
             Trân trọng./. 
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- Lưu
VT, TCCB.
GIÁM ĐỐC


Đã ký

Nguyễn Thị Lan
 
Chi tiết xin xem trong files đính kèm

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

 Tags: tinh giản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây