Thông báo số 426/HVN-TCCB ngày 16/3/2021 về việc thực hiện kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

Thứ ba - 16/03/2021 04:32 1.512 0
 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
----------------------------------
Số:   426   /HVN-TCCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------------------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2020

--------------------------
 
    Thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Công văn số 1436/BNN-TTr ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kê khai tài sản năm 2021. Giám đốc Học viện yêu cầu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 đối với viên chức và người lao động có nghĩa vụ kê khai theo quy định, cụ thể như sau:
 
    1. Việc phổ biến, quán triệt quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập
    Trưởng các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập về các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập bao gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Quyết định số 1058/QĐ-BNN-TTr của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
    2. Việc kê khai tài sản, thu nhập
    a) Đối tượng kê khai tài sản, thu nhập bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện; Trưởng và phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện (có danh sách kèm theo).
    b) Tất cả đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải thực hiện kê khai lần đầu (theo Mẫu đính kèm). Trường hợp bản kê khai chưa đúng quy định thì cá nhân phải kê khai lại. Đối tượng kê khai có trách nhiệm nghiên cứu văn bản, kê khai đầy đủ, chính xác theo Mẫu kê khai, cần lưu ý một số nội dung sau:
    - Không tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự các nội dung quy định của Mẫu, nếu nội dung nào không có thì để trống;
    - Người kê khai phải ký tên xác nhận từng trang và ký, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm kê khai ở trang cuối cùng của bản kê khai;
    - Nộp bản kê khai và ký vào danh sách xác nhận tại Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 23/03/2021 (gặp bà Ngô Thị Minh Nguyệt).
    c) Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai, cụ thể:
    - Đối tượng kê khai thực hiện kê khai đầy đủ và nộp 02 bản chính;
    - Ban Tổ chức cán bộ tiếp nhận 02 bản kê khai; ký và ghi rõ họ tên, ngày tháng nhận bản kê khai vào danh sách những người đã nộp bản kê khai.
 
    3. Về công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
    Học viện thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo hình thức niêm yết tại đơn vị (có hướng dẫn sau).
    Kèm theo Thông báo này gồm có (1) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; (2) Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; (3) Quyết định số 1058/QĐ-BNN-TTr của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (4) Công văn số 1436/BNN-TTr ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kê khai tài sản năm 2021; (5) Mẫu kê khai (mẫu 01); (6) Danh sách thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập,…  được đăng tải trên website của Học viện/Ban Tổ chức cán bộ.
    Nhận được thông báo này, yêu cầu trưởng các đơn vị thông báo cho viên chức và người lao động thuộc đối tượng kê khai tài sản, thu nhập nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
 - Các đơn vị trong Học viện;
- Hội đồng Học viện;
- Văn phòng Đảng ủy;      
- Văn phòng Công đoàn;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.         
GIÁM ĐỐC
 
Đã ký

Nguyễn Thị Lan 
Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm

Nguồn tin: Ban Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây