Khoa Khoa học xã hội (tiền thân là Khoa Mác - Lênin) được thành lập vào năm 1956 và đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị và Xã hội vào năm 2008. Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã góp phần cùng Học viện đào tạo hàng vạn trí thức có trình độ chuyên môn sâu; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy năng động, sáng tạo, có kỹ năng giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn. Khoa liên tục là đơn vị dẫn đầu trong công tác tư tưởng chính trị của Học viện, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện.

TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định cho PGS.TS. Nguyễn Thị Diễn - Đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa học xã hội
TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trao Quyết định cho PGS.TS. Nguyễn Thị Diễn - Đảng ủy viên, Trưởng khoa Khoa học xã hội

Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy các môn Lý luận chính trị và Pháp luật Việt Nam cho sinh viên toàn Học viện, trên cơ sở nhu cầu nhân lực của xã hội và năng lực thực tế của cơ sở đào tạo, từ năm 2009, Khoa còn đào tạo sinh viên ngành Xã hội học và từ năm 2020, Khoa bắt đầu đào tạo sinh viên ngành Luật (chuyên ngành Luật kinh tế). Khoa cũng đang xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Phát triển cộng đồng.

Về đội ngũ cán bộ, Khoa hiện có 38 cán bộ, giảng viên (trong đó có 35 giảng viên, 03 cán bộ hành chính) với 01 phó giáo sư, 09 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh. Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa đạt được nhiều thành tích với số lượng đề tài cấp Bộ, đề tài hợp tác quốc tế, đề tài cấp Học viện và bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, hội thảo trong nước và quốc tế ngày càng tăng trong suốt thời gian qua.

Khoa Khoa học xã hội đã và đang kế thừa và phát triển các mối quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, tổ chức quốc tế. Hiện tại, Khoa duy trì và tiếp tục thúc đẩy hợp tác đào tạo, hướng tới xu hướng phát triển các chương trình trao đổi sinh viên, hội thảo chuyên môn, hợp tác nghiên cứu với các viện nghiên cứu, trường đại học trên thế giới như: Đại học Liège, Đại học Tự do Bruxelles (Vương quốc Bỉ), Đại học Chiang Mai (Thái Lan), Đại học Missouri (Mỹ), Đại học Kanazawa (Nhật Bản) Đại học Chungnam (Hàn quốc), Viện Nghiên cứu phát triển (IDS, Vương quốc Anh), Viện Nghiên cứu xã hội (ISS, Hà Lan)…

 

TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ
TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ
 

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện gửi lời chúc mừng tới tập thể Khoa Khoa học xã hội và biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức của Khoa trong suốt thời gian qua.

TS. Vũ Ngọc Huyên yêu cầu, Khoa Khoa học xã hội cần tiếp tục quan tâm đến công tác tổ chức, nhân sự; hoàn thiện hệ thống tổ chức chính trị, đoàn thể và củng cố đội ngũ giảng viên, chuyên viên. Bên cạnh đó, Khoa cũng cần quan tâm đến tính tổ chức của hệ thống, cộng hưởng và thực hiện tốt chiến lược phát triển chung của Học viện. Tính tiên phong, sự năng động của Khoa cần được triển khai trên cơ sở các quy định chung cùng với các nhiệm vụ chính trị mà Học viện đang thực hiện.


 
PGS.TS. Nguyễn Thị Diễn - Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Khoa học xã hội phát biểu tại buổi lễ
PGS.TS. Nguyễn Thị Diễn - Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Khoa học xã hội phát biểu tại buổi lễ
 

Thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức Khoa Khoa học xã hội, PGS.TS. Nguyễn Thị Diễn gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc các thời kì đã có những chỉ đạo sát sao và luôn đồng hành cùng Khoa trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

PGS.TS. Nguyễn Thị Diễn nhấn mạnh, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức khoa Khoa học xã hội sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cam kết phát triển Khoa theo nhiệm vụ đã được Giám đốc Học viện phê duyệt, dựa trên thế mạnh sẵn có và linh hoạt với bối cảnh của đất nước và khu vực./.

 

The Faculty’s history dates back to its foundation in 1956 with the original name as Faculty of Marxist-Leninist theories, which  was renamed to Faculty of Political and Social Sciences in 2008. Over nearly 65 years of development, the Faculty, with its part in the joint effort of the University, has trained thousands of intellectuals who possess highly professional qualifications, dynamic and creative thinking, and good skills in solving theoretical and practical problems. Through the years, the Faculty always keeps its leading role in the field of political education and has strived to be a strong unit in the spirit of solidarity.

Apart from teaching all the subjects of Political sciences and Vietnamese laws, the Faculty  has provided training programs in Sociology since 2009 and in Law since 2020. Besides, as a strategy for the faculty’s development, a master program in Community Development has been under preparation to be established. 

In the term of human resources, the Faculty currently has 35 lecturers and 03 administrative staffs, of whom there are 01 associate professor, 09 doctors and 01 Ph.D candidate. With such qualified human force, the Faculty's scientific research activities have flourished recently with an increasing number of researches at ministry and university- level, researches under grants- in-aid of international organizations, articles in national and international scientific journals  and workshops.

In the wake of globalization, the Faculty has promoted international cooperation in training and research with various academic institutions and organizations in the world. Currently, the Faculty has sustained and developed cooperation in training, and broadened prospects for future cooperation in student exchange programs, workshop organization and research collaboration with a number of foreign institutes and universities such as  University of Liège, University of Brussels (Belgium), Chiang Mai University (Thailand), University of Missouri (USA), Kanazawa University (Japan) Chung Nam University (Korea), Institute of Development Studies (IDS, UK), Institute for Social Studies (ISS, The Netherlands) ...

In his speech at the ceremony, Dr. Huyen sent his congratulations to all lecturers and staffs of the Faculty and praised their efforts for the Faculty’s development since the establishment. Dr. Huyen expressed his wish for further development of the Faculty in terms of human resources and organizational structure. As a part of the university, the Faculty is expected to contribute to realizing the University’s strategies and missions.

On the behalf of all lecturers and staffs of the Faculty, Assoc. Prof. Dr. Dien  expressed her appreciation to the Party Committee, University Council and Board of Directors for crucial support given to the Faculty in the tasks of training, research and international cooperation.

Assoc.Prof.Dr. Dien emphasized that all lecturers and staffs of the Faculty will keep up efforts to improve their skills and qualifications and commit to developing the Faculty in accordance with the tasks assigned by the Director, on the basis of the Faculty’s strengths with adaptability to the context of the country and region./.

Lan Hương - TT QHCC&HTSV

Minh Hạnh - KHXH

Ảnh: Phúc Việt - TT QHCC&HTSV