Quyết định số 207/QĐ-HĐCDGSNN Về Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Thứ năm - 20/08/2009 06:08 719 0

QUYẾT ĐỊNH 207/QĐ-HĐCDGSNN  ngày 19/8/2009

 

Về Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

 

            Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31/12/2008, của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

            Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-TTg, ngày 23/02/2009, của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014;

            Căn cứ Quyết định số 3932/QĐ-BGDĐT, ngày 02 tháng 6 năm 2009, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở;

Căn cứ đề nghị của các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành; sau khi Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã trao đổi với Thường trực các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Quy định Danh mục các tạp chí khoa học, đăng các bài báo khoa học, được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, ngành, liên ngành, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (có Danh mục các tạp chí và mức tính điểm công trình quy đổi kèm theo).

            Điều 2. Các quy định tại Quyết định này, thay thế cho các quy định trước đây, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

            Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, Chánh văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. THƯỜNG TRỰC

HỘI  ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

TỔNG THƯ KÝ

 

(Đã ký)

 

GS.TSKH. TRẦN VĂN NHUNG

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch HĐCDGSNN ( để báo cáo);

- Phó chủ tịch HĐCDGSNN ( để báo cáo);

- Lưu VP HĐCDGSNN.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây