Thông báo số 07/NNH-TCCB ngày 13/01/2010 về việc đề xuất số lượng chức danh GS, PGS

Thứ tư - 13/01/2010 08:54 341 0

Thông báo số 07/NNH-TCCB ngày 13/01/2010

Về việc đề xuất số lượng chức danh GS, PGS

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Căn cứ Điều 17 của Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Điều 22 của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Công văn số 148/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường; Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị triển khai việc xác định nhu cầu số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm theo trình tự như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

hoàn thành

1.

Bộ môn căn cứ vào nhu cầu phát triển đội ngũ, cơ cấu giảng viên, sinh viên để xác định số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm gửi về Khoa

19/01/2010

2.

Khoa, Hội đồng Khoa học - Giáo dục Khoa họp thống nhất và lập bảng (theo mẫu) số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm và gửi về Trường thông qua phòng Tổ chức cán bộ.

21/01/2010

3.

Phòng Tổ chức cán bộ tập hợp và trình Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học - Giáo dục Trường.

22/01/2010

4.

- Thông báo công khai số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm trên các phương tiện thông tin.

25/01/2010

- Tiếp nhận hồ sơ của ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (có mẫu kèm theo).

25/01/2010 đến 29/01/2010

5.

Phòng Tổ chức cán bộ tập hợp và lập danh sách trình Ban Giám hiệu và Hội đồng Khoa học - Giáo dục Trường.

01/02/2010

6.

Phòng Tổ chức cán bộ làm văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

04/02/2009

Để đảm bảo thời gian nộp hồ sơ lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu thông báo và đề nghị các đơn vị chủ động tiến hành các công việc liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị phản ảnh kịp thời về Nhà trường (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ) để nghiên cứu giải quyết.

Nội dung Thông báo, các văn bản liên quan xin tham khảo thêm tại website của Phòng Tổ chức cán bộ: http://www.hua.edu.vn/tccb (Mục Học hàm - Danh hiệu).

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Vũ Văn Liết (đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TCCB.

 

1. Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg

 

2. Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT

 

3. Công văn số 148/BGDĐT-NGCBQLGD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây