Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Minh Tuân – TT QHCC&HTSV