Thông báo số 225/HVN-TCCB ngày 15/03/2018 về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thứ tư - 14/03/2018 21:25 774 0

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

—————————

Số:   225 /HVN-TCCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày    15   tháng  3  năm 2018

V/v: bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

 

 

 

            Kính gửi:           Các cơ quan, tổ chức, đơn vị

                                    và các cá nhân trong và ngoài Học viện

 

 

            Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

            Căn cứ Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

            Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện; Học viện Nông nghiệp Việt Nam có nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS)  thuộc các ngành, chuyên ngành theo danh sách đính kèm.

Kính đề nghị các cá nhân có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư có đủ điều kiện theo quy định nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm, hồ sơ gồm (mỗi loại 03 bản):

1.    Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS (Mẫu số 1);

2.         Bằng tiến sĩ (bản sao có chứng thực. Nếu bằng tiến sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì cần phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực; được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành);

3.         Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (bản sao có chứng thực);

4.    Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (bản sao có chứng thực) đối với các cá nhân được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trước năm 2017;

5.         Lý lịch cá nhân và lý lịch khoa học (theo mẫu), khai tại thời điểm đăng ký.

Thời hạn nhận hồ sơ: từ nay đến hết ngày 23 tháng 3 năm 2018.

Địa chỉ liên hệ và nhận hồ sơ:

Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội,

Điện thoại:  024.62.617.564; 024.62.617.600.

Thông tin chi tiết xin xem tại trang thông tin điện tử của Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc của Ban Tổ chức cán bộ.

            Ghi chú: Nếu số lượng các cá nhân đăng ký lớn hơn chỉ tiêu số lượng chức danh cần bổ nhiệm thì ưu tiên các cá nhân là viên chức của Học viện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Webiste: http://www.vnua.edu.vn

- Lưu VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

1. Thông báo số 225/HVN-TCCB ngày 15/03/2018.

 

2. Danh sách số lượng chức danh giáo sư, phó giáo sư cần bổ nhiệm.

 

3. Các mẫu biểu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây